สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 3 กันยายน 2563

03/09/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 3 กันยายน 2563


❖ วันที่ 3 กันยายน เวลา 18.30 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ในญี่ปุ่นจำนวน 612 คน (ยังขาดตัวเลขของบางจังหวัด) โดยมีรายละเอียดจังหวัดที่สำคัญ ดังนี้
- กรุงโตเกียวมีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 211 คน ทั้งนี้ กรุงโตเกียวกลับมามีผู้ติดเชื้อใหม่เกิน 200 คน/วันอีกครั้ง (หลังจากลดเหลือไม่ถึง 200 คน/วัน ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน)
- จังหวัดโอซากา 74 คน
- จังหวัดคานากาวะ 81 คน
- จังหวัดไซตามะ 42 คน
- จังหวัดชิบะ 33 คน
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดทั่วประเทศตามลิงค์สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

ในวันที่ 2 กันยายน มีผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่น จำนวน 592 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 69,743 คน / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 225 คน ลดลง 9 คนจากวันก่อนหน้า / ผู้เสียชีวิต 1,337 คน เพิ่มขึ้น 14 คนจากวันก่อนหน้า จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ 
(1) กรุงโตเกียว 141 คน 
(2) จังหวัดโอซากา 96 คน 
(3) จังหวัดคานากาวะ 76 คน 
(4) จังหวัดฟูกูโอกะ 49 คน
(5) จังหวัดไซตามะ 40 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้
- กรุงโตเกียว
• ผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 141 คน นับเป็นวันที่ 4 ที่มีผู้ติดเชื้อใหม่เกิน 100 คน แต่ไม่ถึง 200 คน โดย,uผู้ติดเชื้ออายุ ต่ำกว่า 10 ปี 15 คน / 20-39 ปี 65 คน / 40-59 ปี 40 คน และอายุมากกว่า 60 ปี 21 คน
• ร้อยละ 59 จากจำนวนทั้งหมด (83 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ และร้อยละ 41 (58 คน) ติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่ติดจากสมาชิกในครอบครัว 23 คน โดย 6 คนเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า 10 ปีที่ติดเชื้อจากพ่อแม่ ติดจากสถานพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 9 คน จากงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน 7 คน จากที่ทำงาน 6 คน และจากสถานบันเทิงยามค่ำคืน 3 คน
• ผู้ป่วยอาการรุนแรง 29 คน โดยประมาณร้อยละ 70 (21 คน) มีอายุมากกว่า 60 ปี
• พบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนเป็นครั้งแรกในโรงเรียนมัธยมของรัฐ รวม 7 คน ปัจจุบันโรงเรียนได้ปิดการเรียนชั่วคราวเป็นเวลา 3-4 วัน นับเป็นโรงเรียนที่ 9 ที่ปิดไปหลังจากกลับมาเปิดเรียนตามปกติอีกครั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา
- จังหวัดโอซากา มีผู้ติดเชื้อใหม่ 96 คน เป็นผู้ป่วยอาการหนัก 53 คน (ลดลง 8 คนจากวันก่อนหน้า) โดยมีอัตราการใช้เตียงผู้ป่วยลดลงเหลือร้อยละ 28.2 ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 20 วัน ที่อัตราการใช้งานต่ำกว่าร้อยละ 30
- จังหวัดคานากาวะ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 76 คน โดยเป็นผู้ป่วยอาการปานกลาง 6 คน และผู้ป่วยไม่แสดงอาการ 70 คน โดย 50 คน (ร้อยละ 65) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ
- จังหวัดไซตามะ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 40 คน โดยมีผู้ติดเชื้อจากร้านอาหาร (ชายวัย 70 ปี 2 คน) และโรงเรียนมัธยมต้น (ขณะนี้ ปิดโรงเรียนเพื่อตรวจสอบการติดเชื้อ) และมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการเตือนจากแอพพลิเคชั่น COCOA

ในวันที่ 2 กันยายน คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ของรัฐบาลญี่ปุ่น เปิดเผยสถานการณ์การรักษาพยาบาลล่าสุดของ ญี่ปุ่น สถานะวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ดังนี้
- มี 2 จังหวัด ได้แก่ โอกินาวาและอิชิกาวะ ที่มีสถานการณ์การให้บริการทางแพทย์คับขันระดับสูงสุด “ระดับ 4” ซึ่งหมายถึงมีสัดส่วนผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากกว่าร้อยละ 50 (โอกินาวา ร้อยละ 68 และอิชิกาวะ ร้อยละ 54.3)
- มี 12 จังหวัดอยู่ในระดับที่ 3 ซึ่งหมายถึง มีสัดส่วนผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากกว่าร้อยละ 20 ได้แก่ กรุงโตเกียว จังหวัดกุมมะ ไซตามะ ชิบะ มิเอะ ซากะ เกียวโต โอซากา เฮียวโกะ โทคุชิมะ และฟูกูโอกะ
- เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ประกาศก่อนหน้าครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม มีจังหวัดที่มีสัดส่วนผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากกว่าร้อยละ 20 ขึ้นไป (ระดับ 3 และ 4) ลดลง จากเดิม 16 เป็น 14 จังหวัด

เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ประชุมผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น ได้สรุปสถานการณ์การติดเชื้อในญี่ปุ่น ดังนี้
- ในปัจจุบันว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโดยรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีบางจังหวัด ได้แก่ จังหวัดโอกินาวาและจังหวัดฟูกูโอกะ ที่มีแนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเพียง 2 จังหวัดที่มี “effective reproduction number” มากกว่า 1 ซึ่งหมายถึงผู้ติดเชื้อหนึ่งรายแพร่เชื้อให้กับบุคคลอื่นเฉลี่ยมากกว่า 1 รายขึ้นไป
- อัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อยังลดลงด้วย จากเดิมร้อยละ 7.2 ในเดือนพฤษภาคม เหลือร้อยละ 0.9 ในเดือนที่ผ่านมา โดยเห็นว่า เนื่องจากสามารถตรวจพบผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการได้มากขึ้น ทำให้สามารถป้องกันการแพร่เชื้อไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการป่วยรุนแรงได้

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19