สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 4 กันยายน 2563

04/09/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 4 กันยายน 2563


วันที่ 4 กันยายน เวลา 18.30 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ในญี่ปุ่นจำนวน 579 คน โดยมีรายละเอียดจังหวัดที่สำคัญ ดังนี้
- กรุงโตเกียวมีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 136 คน ซึ่งลดลงเหลือไม่ถึง 200 คน/วันอีกครั้ง หลังจากที่วานนี้ (3 กันยายน) มีผู้ติดเชื้อเกิน 200 คน/วัน อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. – 2 กันยายน มีผู้ติดเชื้อลดไปเหลือไม่ถึง 200 คน/วันมาอย่างต่อเนื่อง
- จังหวัดโอซากา 74 คน
- จังหวัดคานากาวะ 108 คน
- จังหวัดชิบะ 35 คน
- จังหวัดฟูกูโอกะ 34 คน
- จังหวัดไอจิ 33 คน
- จังหวัดโอกินาวา 28 คน
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดทั่วประเทศตามลิงค์สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

ในวันที่ 3 กันยายน มีผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่นจำนวน 659 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 70,406 คน / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 218 คน ลดลง 7 คนจากวันก่อนหน้า / ผู้เสียชีวิต 1,334 คน เพิ่มขึ้น 7 คนจากวันก่อนหน้า จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 211 คน
(2) จังหวัดคานากาวะ 81 คน
(3) จังหวัดโอซากา 74 คน
(4) จังหวัดไซตามะ 42 คน
(5) จังหวัดฟูกูโอกะ 36 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้
- กรุงโตเกียว
• ผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 211 คน ผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 20-39 ปี รวม 107 คน (ประมาณร้อยละ 50) / 40-59 ปี รวม 60 คน (ประมาณร้อยละ 28) และอายุมากกว่า 60 ปี 28 คน
• ร้อยละ 57 จากจำนวนทั้งหมด (120 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ และร้อยละ 43 (91 คน) ติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่ติดจากสมาชิกในครอบครัว 43 คน จากสถานพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 15 คน จากสถานบันเทิงยามค่ำคืน 9 คน จากที่ทำงาน 7 คน และจากงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน 6 คน
• ผู้ป่วยอาการรุนแรง 27 คน โดยประมาณร้อยละ 70 (19 คน) มีอายุมากกว่า 60 ปี
• กรุงโตเกียวได้ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดประจำสัปดาห์ว่า จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และจำนวนผู้ติดเชื้อไม่ทราบช่องทางในกรุงโตเกียวมีแนวโน้มลดลงอย่างช้า ๆ แต่ยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจเกิดการระบาดระลอกใหม่ขึ้นได้
- จังหวัดคานากาวะ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 81 คน โดยร้อยละ 65 จากจำนวนทั้งหมด (53 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ / มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 คน โดย 1 คนเป็นชายอายุระหว่าง 70-79 ปี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 1 กันยายน และ ได้ตรวจ PCR อีกครั้งหนี่งเมื่อวันที่ 3 กันยายนหลังจากที่เสียชีวิตแล้ว และพบว่ามีผลเป็นบวก / 41 คนอยู่ที่เมืองโยโกฮามะ โดยผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 คน ทำงานที่ศาลชั้นต้นในเมืองโอดาวาระ / 2 คน ทำงานที่สถานสงเคราะห์คนพิการ และกำลังตรวจ PCR ผู้เกี่ยวข้องกับสถานสงเคราะห์ดังกล่าวประมาณ 160 คน
- จังหวัดโอซากา มีผู้ติดเชื้อใหม่ 74 คน ร้อยละ 59 จากจำนวนทั้งหมด (44 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ / ผู้ป่วยอาการรุนแรงรวม 51 คน / ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 คนจากการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมืองฮิกาชิโอซากา รวมจำนวนผู้ติดเชื้อในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวทั้งสิ้น 7 คน
- จังหวัดไซตามะ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 42 คน โดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 17 คนจากการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่สถานดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 คนจากการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่ร้านนั่งดื่ม รวมจำนวนผู้ติดเชื้อในร้านดังกล่าวทั้งสิ้น 7 คน แม้ร้านดังกล่าวจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เช่น วัดอุณหภูมิร่างกายของลูกค้า ใช้ยาฆ่าเชื้อโรค และให้คนทำงานใส่หน้ากากอนามัย ก็ตาม
- จังหวัดนารา มีผู้ติดเชื้อใหม่ 2 คน โดยหนึ่งในนั้นสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในเที่ยวบินระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 21 ส.ค. และตรวจ PCR ได้ผลเป็นลบ แต่มีอาการไม่สบายเมื่อวันที่ 29 ส.ค. จึงได้ตรวจอีกครั้งหนี่งและพบว่ามีผลเป็นบวก

จากผลการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น พบว่า ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2563 หลังจากโรงเรียนทั่วไปเปิดเรียนตามปกติ พบนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาติดเชื้อ 1,166 คน อาจารย์ 194 คน และเจ้าหน้าที่และนักเรียนอนุบาลรวม 83 คน และพบปัญหานักเรียนที่ติดเชื้อถูกรังแกและถูกเลือกปฏิบัติจำนวนมาก


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19