สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 7 กันยายน 2563

07/09/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 7 กันยายน 2563


เมื่อวันที่ 7 กันยายน เวลา 18.30 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ในญี่ปุ่นจำนวน 288 คน (ยังขาดตัวเลขในหลายจังหวัดของภูมิภาคชูโกะกุ ชิโกะกุ และคิวชู ซึ่งน่าจะสืบเนื่องมาจากกำลังเผชิญพายุไต้ฝุ่น) มีรายละเอียดจังหวัดที่สำคัญ ดังนี้
- กรุงโตเกียวมีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 77 คน ซึ่งถือเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันของกรุงโตเกียวที่ต่ำกว่า 100 คนเป็นครั้งแรกในรอบ 13 วัน (ตั้งแต่ 24 ส.ค.เป็นต้นมา) อย่างไรก็ดี ตามปกติแล้ว จำนวนผู้ติดเชื้อในวันจันทร์มักน้อยกว่าวันอื่น ๆ เนื่องจากมีการตรวจเชื้อในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์น้อยกว่าวันทำการ
- จังหวัดโอซากา 45 คน
- จังหวัดคานากาวะ 29 คน
- จังหวัดชิบะ 14 คน
- จังหวัดไอจิ 21 คน
- จังหวัดโอกินาวา 19 คน
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดทั่วประเทศตามลิงค์สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

ในวันที่ 6 กันยายน ผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่น จำนวน 451 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 72,039 คน / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 211 คน / ผู้เสียชีวิต 1,369 คน เพิ่มขึ้น 8 คนจากวันก่อนหน้า จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ (1) กรุงโตเกียว 116 คน 
(2) จังหวัดคานากาวะ 79 คน 
(3) จังหวัดโอซากา 67 คน 
(4) จังหวัดฟูกูโอกะ 35 คน 
(5) จังหวัดไอจิ 27 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้
- กรุงโตเกียว
• มีผู้ติดเชื้อใหม่ 116 คน โดยผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 20-39 ปี มี 42 คน หรือประมาณร้อยละ 36 / 40-59 ปี จำนวน 36 คน หรือประมาณร้อยละ 31 และอายุมากกว่า 60 ปี 24 คน
• ร้อยละ 47 จากจำนวนทั้งหมด (55 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ และร้อยละ 53 (61 คน) ติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่ติดจากสมาชิกในครอบครัว 20 คน จากสถานพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 15 คน จากที่ทำงาน 8 คน จากงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน 3 คน โดยไม่มีผู้ติดจากสถานบันเทิงยามค่ำคืน
• ผู้ป่วยอาการรุนแรง 27 คน
- จังหวัดคานากาวะ
• มีผู้ติดเชื้อใหม่ 79 คน โดยร้อยละ 40 จากจำนวนทั้งหมด (35 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ
• 52 คนอยู่ที่เมืองโยโกฮามา มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 คนที่โรงเรียนประถมศึกษาในเมืองโยโกฮามา รวมจำนวนผู้ติดเชื้อในโรงเรียนดังกล่าวทั้งสิ้น 17 คน นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 คนเป็นคนที่ทำงานในร้านนวด
• เมื่อวันที่ 4 กันยายน มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 40 คนจากการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่สถานสงเคราะห์ผู้พิการทางประสาทหรือพฤติกรรมในเมืองโยโกฮามา โดยทุกคนอาการไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการ เมืองโยโกฮามาเปิดเผยว่าผู้พิการบางรายไม่สามารถใส่หน้ากากอนามัยได้และผู้ดูแลต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้พิการโดยเสมอ จึงทำให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน
- จังหวัดโอซากา มีผู้ติดเชื้อใหม่ 67 คน ร้อยละ 56 จากจำนวนทั้งหมด (38 คน) อายุน้อยกว่า 40 ปี / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 47 คน
- จังหวัดฟูกูโอกะ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 35 คน นับเป็นวันที่ 7 ที่มีผู้ติดเชื้อใหม่ไม่ถึง 50 คน เมื่อวันที่ 6 กันยายน จังหวัดแจ้งว่าจะปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ COVID-19 ชั่วคราวจนถึงวันที่ 8 กันยายน เวลา 9.00 น. เนื่องจากพายุไต้ฝุ่นเข้าใกล้พื้นที่จังหวัด

รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดสรรงบประมาณจำนวนประมาณ 7 แสนล้านเยนจากงบประมาณสำรองของปีงบประมาณนี้ เพื่อจัดซื้อวัคซีนจากบริษัทเวชภัณฑ์ของต่างประเทศ และตั้งเป้าว่าจะจัดหาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสฯ ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ให้กับประชากรทุกคนให้ได้ภายในครึ่งแรกของปีหน้า ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนที่ผลิตในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม

เนื่องจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มีอาการคล้ายกับ COVID-19 กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นจึงคาดว่าจะมีผู้ประสงค์ขอรับการตรวจสอบการติดเชื้อทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงกำลังเตรียมความพร้อมทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ที่มีอาการไข้หรืออาการน่าสงสัยสามารถเข้ารับการตรวจทั้งไข้หวัดใหญ่และ COVID-19 ได้ภายในกลางเดือนหน้า โดยจะต้องโทรศัพท์ปรึกษาคลินิกท้องถิ่นก่อน (แทนการเดินทางไปที่คลินิกเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรค) และคลินิกจะแจ้งสถานพยาบาลที่สามารถเข้ารับการตรวจ ทั้งไข้หวัดใหญ่และ COVID-19 ไปพร้อมกัน โดยรัฐบาลจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจการติดเชื้อทั้งหมด

เมื่อวันที่ 4 กันยายน นาง KOIKE Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว ได้แถลงต่อสื่อว่า หากสตรีมีครรภ์ซึ่งมีอาการไข้หรือไม่มีอาการ ประสงค์จะขอเข้ารับการตรวจ PCR กรุงโตเกียวจะช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจไม่เกิน 2 หมื่นเยน ซึ่งครอบคลุมสำหรับการตรวจเพียงครั้งเดียวระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 นอกจากนี้ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมที่บ้านสตรีมีครรภ์ในกรุงโตเกียวที่ติดเชื้อ หรือมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปให้คำปรึกษาเฉพาะทางเกี่ยวกับการดูแลรักษาตนเองในช่วงที่ตั้งครรภ์และการดูแลเลี้ยงดูบุตร


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19