กิจกรรมจิตอาสา : [ จิตอาสาภัยพิบัติ ร่วมกับประชาชนจิตอาสาดำเนินการก่อกระสอบทรายกั้นพนังกั้นน้ำ ซ่อมแซมตลิ่ง เมืองแพร่ ]

กิจกรรมจิตอาสา : [ จิตอาสาภัยพิบัติ ร่วมกับประชาชนจิตอาสาดำเนินการก่อกระสอบทรายกั้นพนังกั้นน้ำ ซ่อมแซมตลิ่ง เมืองแพร่ ]

กองพันทหารม้าที่ 12 นำทหารจิตอาสาภัยพิบัติ ร่วมกับประชาชนจิตอาสาดำเนินการก่อกระสอบทรายกั้นพนังกั้นน้ำ ซ่อมแซมตลิ่ง เมืองแพร่

กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 นำทหารจิตอาสาภัยพิบัติ พร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดกลางไดน่า จำนวน 1 คัน ลงพื้นที่บ้านต้นห้า หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการก่อกระสอบทรายเพื่อเป็นพนังกั้นน้ำ และซ่อมแซมตลิ่งหัวสะพาน


ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Jitarsanorth/posts/602000103805913