สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 8 กันยายน 2563

08/09/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 8 กันยายน 2563


วันที่ 8 กันยายน เวลา 20.00 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ในญี่ปุ่นจำนวน 512 คน (ยังขาดสถิติในบางจังหวัดของภูมิภาคชูโกะกุ ชิโกะกุ และคิวชู ซึ่งน่าจะสืบเนื่องมาจากกำลังเผชิญพายุไต้ฝุ่น) มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้
- กรุงโตเกียวมีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 170 คน ซึ่งกลับมามีผู้ติดเชื้อเกิน 100 คน/วันอีกครั้ง หลังจากที่เมื่อวันที่ 7 กันยายนจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงเหลือ 77 คน อนึ่ง ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม-6 กันยายน กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 100 คน/วัน ติดกันเป็นเวลาเกือบสองสัปดาห์ (13 วัน)
- จังหวัดโอซากา 81 คน
- จังหวัดคานากาวะ 63 คน
- จังหวัดชิบะ 33 คน
- จังหวัดฟูกูโอกะ 28 คน
- จังหวัดเฮียวโกะ 18 คน
- จังหวัดไอจิและจังหวัดไซตามะ 12 คน
- จังหวัดโอกินาวา 9 คน
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดทั่วประเทศตามลิงค์สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

ในวันที่ 7 กันยายน ผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่น จำนวน 293 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 72,321 คน / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 209 คน / ผู้เสียชีวิต 1,380 คน เพิ่มขึ้น 11 คนจากวันก่อนหน้า จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 77 คน
(2) จังหวัดโอซากา 45 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 29 คน
(4) จังหวัดไอจิ 21 คน
(5) จังหวัดโอกินาวะ 19 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในกรุงโตเกียว ดังนี้
- มีผู้ติดเชื้อใหม่ 77 คน ถือเป็นครั้งแรกในช่วงเวลาเกือบสองสัปดาห์ (ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม เป็นต้นมา) ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 100 คน โดยมีผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 20-39 ปี 36 คน หรือประมาณร้อยละ 36 / 40-59 ปี จำนวน 26 คน หรือประมาณร้อยละ 31 และอายุมากกว่า 60 ปี 7 คน
- ร้อยละ 49 จากจำนวนทั้งหมด (38 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ และร้อยละ 51 (39 คน) ติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่ติดจากสมาชิกในครอบครัว 15 คน จากที่ทำงาน 13 คน และจากสถานพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 3 คน โดยไม่พบผู้ติดจากงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน หรือติดจากสถานบันเทิงยามค่ำคืน
- ผู้ป่วยอาการรุนแรง 24 คน ลดลงจากวันก่อนหน้า 3 คน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีมติอนุมัติเงินกว่า 6.7 แสนล้านเยนจากงบประมาณสำรองในการซื้อวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากต่างประเทศ โดยนาย KATO Katsunobu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น แจ้งเพิ่มเติมว่า กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาขั้นสุดท้ายกับบริษัทผู้ผลิตยาของสหรัฐฯ และอังกฤษ โดยหวังว่าจะสามารถรับวัคซีนได้ภายในครึ่งปีแรกของปี 2564


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19