สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 9 กันยายน 2563

09/09/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 9 กันยายน 2563


วันที่ 9 กันยายน เวลา 20.30 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ในญี่ปุ่นจำนวน 508 คน มีรายละเอียดจังหวัดที่สำคัญ ดังนี้
- กรุงโตเกียวมีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 149 คน ซึ่งเป็นการติดเชื้อเกิน 100 คน/วันเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน หลังจากที่วันที่ 7 กันยายน จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงเหลือ 77 คน อนึ่ง ก่อนหน้านี้ ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม-6 กันยายน กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 100 คน/วันติดกันเป็นเวลาเกือบสองสัปดาห์ (13 วัน)
- จังหวัดคานากาวะ 106 คน
- จังหวัดโอซากา 63 คน
- จังหวัดฟูกูโอกะ 26 คน
- จังหวัดไซตามะ 25 คน
- จังหวัดชิบะ 23 คน
- จังหวัดเฮียวโกะ 22 คน
- จังหวัดไอจิ 21 คน
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดทั่วประเทศตามลิงค์สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

ในวันที่ 8 กันยายน ผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศ ญี่ปุ่น จำนวน 513 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 72,833 คน / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 202 คน / ผู้เสียชีวิต 1,398 คน เพิ่มขึ้น 18 คนจากวันก่อนหน้า จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ (1) กรุงโตเกียว 170 คน (2) จังหวัดโอซากา 81 คน (3) จังหวัดคานากาวะ 63 คน (4) จังหวัดชิบะ 33 คน (5) จังหวัดฟูกูโอกะ 28 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้
- กรุงโตเกียว
• มีผู้ติดเชื้อใหม่ 170 คน โดยเป็นผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 20-39 ปี 86 คน หรือประมาณร้อยละ 50 / 40-59 ปี จำนวน 50 คน หรือประมาณร้อยละ 29 และอายุมากกว่า 60 ปี 23 คน
• ร้อยละ 56 จากจำนวนทั้งหมด (96 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ และร้อยละ 43 (73 คน) ติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่ติดจากสมาชิกในครอบครัว 25 คน จากงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน 10 คน จากที่ทำงาน 8 คน จากสถานพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 7 คน และจากสถานบันเทิงยามค่ำคืน 6 คน
• ผู้ป่วยอาการรุนแรง 21 คน ลดลงจากวันก่อนหน้า 3 คน
• มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 คนจากการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่โรงพยาบาล Komagome รวมจำนวนผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลดังกล่าวทั้งสิ้น 16 คน
- จังหวัดโอซากา มีผู้ติดเชื้อใหม่ 81 คน นับเป็นวันที่ 7 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่น้อยกว่า 100 คน ร้อยละ 60 จากจำนวนทั้งหมด (50 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 44 คน
- จังหวัดคานากาวะ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 63 คน โดยร้อยละ 58 จากจำนวนทั้งหมด (37 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ / 30 คนอยู่ที่เมืองโยโกฮามา มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 คนที่สถานสงเคราะห์คนพิการทางประสาทหรือพฤติกรรม รวมจำนวนผู้ติดเชื้อในสถานสงเคราะห์ดังกล่าวทั้งสิ้น 49 คน
- จังหวัดชิบะ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 33 คน มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 คนจากการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่ร้านนั่งดื่ม Club Pegasus ในเมืองอิชิฮาระ รวมจำนวนผู้ติดเชื้อในร้านดังกล่าว 9 คน / มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 คนจากการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในเมืองมัตสึโดะ รวมจำนวนผู้ติดเชื้อในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดังกล่าว 12 คน

นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีการฟื้นฟูเศรษฐกิจ กล่าวว่า โดยที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มีแนวโน้มลดลง รัฐบาลจะรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะมีขึ้นภายในสัปดาห์นี้และจะพิจารณาผ่อนปรนข้อกำหนดในการจัดกิจกรรม ซึ่งปัจจุบันจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไว้ที่ 5,000 คน หรือไม่เกินครึ่งหนึ่งของความจุของสถานที่จัดงาน

ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อของฝรั่งเศสว่า จะคงการจัดการแข่งขันกีฬาตามกำหนดเดิมซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โดยไม่คำนึงว่าจะยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ หรือไม่ก็ตาม ด้านนาง HASHIMOTO Seiko รัฐมนตรีการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของญี่ปุ่น ได้แถลงต่อสื่อว่า จะพยายามอย่างเต็มที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอย่างปลอดภัย ลดค่าใช้จ่าย และจะดำเนินมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อทำให้การแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิกเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามนุษยชาติสามารถเอาชนะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ได้

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19