สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 10 กันยายน 2563

10/09/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 10 กันยายน 2563


วันที่ 10 กันยายน เวลา 20.30 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ในญี่ปุ่นจำนวน 695 คน มีรายละเอียดจังหวัดที่สำคัญ ดังนี้
- กรุงโตเกียวมีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 276 คน เป็นการกลับมามีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เกิน 200 คน/วันอีกครั้ง หลังจากที่เคยมีแนวโน้มว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่จะลดลง โดยเมื่อ 3 กันยายน มีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ 211 คน และระหว่างวันที่ 4-9 กันยายน มีผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับ 100-200 คน/วัน ยกเว้นวันที่ 7 กันยายน ที่จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงต่ำกว่า 100 คน (เหลือ 77 คน)
- จังหวัดคานากาวะ 112 คน
- จังหวัดโอซากา 92 คน
- จังหวัดไอจิ 36 คน
- จังหวัดไซตามะ 30 คน
- จังหวัดฟูกูโอกะ 24 คน
- จังหวัดชิบะ 28 คน
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดทั่วประเทศตามลิงค์สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

❖ ในวันที่ 9 กันยายน ผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่น จำนวน 508 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 73,337 คน / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 202 คน / ผู้เสียชีวิต 1,412 คน เพิ่มขึ้น 14 คนจากวันก่อนหน้า จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ (1) กรุงโตเกียว 149 คน (2) จังหวัดคานากาวะ 106 คน (3) จังหวัดโอซากา 63 คน (4) จังหวัดฟูกูโอกะ 26 คน (5) จังหวัดไซตามะ 25 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้
- กรุงโตเกียว
• มีผู้ติดเชื้อใหม่ 149 คน โดยเป็นผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 20-39 ปี 78 คน / 40-59 ปี จำนวน 42 คน และอายุมากกว่า 60 ปี 17 คน
• ร้อยละ 53 จากจำนวนทั้งหมด (80 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ และร้อยละ 46 (69 คน) ติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่ติดจากสมาชิกในครอบครัว 21 คน จากงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน 12 คน จากที่ทำงาน 6 คน และจากสถานบันเทิงยามค่ำคืน 1 คน
• ผู้ป่วยอาการรุนแรง 24 คน เพิ่มจากวันก่อนหน้า 3 คน
• มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 คนที่โรงพยาบาลในเขตโอเมะ รวมจำนวนผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลดังกล่าวทั้งสิ้น 10 คน
• พบการติดเชื้อที่สถาบันดูแลผู้สูงอายุในเขตคะสึชิชิกะ รวม 9 คน โดยผู้ติดเชื้อทั้งหมดมีอาการไม่รุนแรง
- จังหวัดคานากาวะ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 106 คน โดย 41 คน ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ / พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 28 คนจากโรงเรียนเตรียมอนุบาล โดยเป็นเด็กเล็ก 21 คน และครู 7 คน รวมผู้ติดเชื้อที่มาจากโรงเรียนเตรียมอนุบาลทั้งจังหวัดแล้วกว่า 90 คน ทั้งนี้ ปัจจุบันโรงเรียนได้ปิดทำการแล้ว
- จังหวัดโอซากา มีผู้ติดเชื้อใหม่ 63 คน นับเป็นวันที่ 8 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่น้อยกว่า 100 คน ร้อยละ 70 จากจำนวนทั้งหมด (42 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ
- จังหวัดชิบะ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 23 คน เป็นผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 คนจากร้านนั่งดื่ม Club Pegasus ในเมือง
อิชิฮาระ รวมจำนวนผู้ติดเชื้อของร้านดังกล่าว 11 คน / มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 คนจากโรงเรียนอนุบาลใน
เขตคูจูคุริ

❖ เมื่อวันที่ 10 กันยายน บริษัท AstraZeneca Plc. ผู้ผลิตยาสัญชาติอังกฤษ ได้ประกาศหยุดการทดลองยาวัคซีนชั่วคราวในกลุ่มอาสาสมัครทั่วโลก เช่น ในญี่ปุ่น บราซิล แอฟริกาใต้ และสหรัฐฯ เป็นต้น หลังพบว่าหนึ่งในอาสาสมัครได้รับผลข้างเคียงจากยา โดยมีอาการป่วยที่ไม่สามารถอธิบายได้ ทั้งนี้ ปัจจุบัน รัฐบาลญี่ปุ่นได้มีข้อตกลงกับ AstraZeneca ที่จะจัดซื้อวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 รวม 120 ล้านโดส ภายในไตรมาสแรกของปี 2564

❖ นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจญี่ปุ่น กล่าวว่า ภายในวันที่ 11 กันยายน รัฐบาลเตรียมพิจารณาข้อเรียกร้องของ J-league และสมาคมเบสบอลแห่งประเทศญี่ปุ่นที่ขอให้เพิ่มจำนวนผู้ชมที่จะอนุญาตให้เข้าชมกีฬาที่สนามกีฬาได้ เพื่อให้ทันวันหยุดยาว 4 วันที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 19 กันยายนนี้ โดยวางแผนเพิ่มจำนวนจากปัจจุบัน 5 พันคน เป็น 2 หมื่นคน หรือร้อยละ 50 ของความจุคนของสนามกีฬา (เลือกเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งที่น้อยกว่า)

ทบวงการท่องเที่ยวญี่ปุ่นประกาศว่า จะเริ่มใช้คูปองภายใต้โครงการ Go To Travel ในวันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป โดยคูปองดังกล่าวจะมีมูลค่าร้อยละ 15 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่พักและการเดินทางภายใต้โครงการ Go To Travel คูปองดังกล่าวสามารถใช้ได้ที่สถานที่ท่องเที่ยว ร้านขายของที่ระลึก และร้านอาหาร เป็นต้น ส่วนนาย ETO Taku รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น ได้แจ้งความคืบหน้าโครงการ Go To Eat ว่า อยู่ในขั้นตอนการรับสมัครร้านอาหารที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ โดยคาดว่าจะสามารถจำหน่ายคูปองส่วนลดร้านอาหารได้ภายในกลางเดือนกันยายน 2563 นี้ ทั้งแบบกระดาษและแบบดิจิทัล

เมื่อวันที่ 9 กันยายน นาย Thomas BACH ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) แถลงต่อสื่อมวลชนว่า ในวันที่ 24 กันยายน 2563 จะมีการประชุมหารือเกี่ยวกับแผนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในระหว่างการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฯ โดยเน้นย้ำว่า จะจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ในขณะที่นาง KOIKE Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว กล่าวในงานสัมมนาทางออนไลน์ของ Kyodo News ว่า “ควรจะต้องมีการจัดการแข่งขันโอลิมปิกกรุงโตเกียวในปีหน้า ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม” โดยจะให้ความสำคัญต่อการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงระหว่างการจัดงาน

 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19