เชิญเยี่ยมชมเฟซบุ๊คเพจ กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมที่แสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมพัฒนาชุมชนเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขอย่างยั่งยืน เชิญเยี่ยมชมเฟซบุ๊คเพจ

จิตอาสาภาคกลาง
 

จิตอาสาภาคอิสาน

จิตอาสาภาคเหนือ
  

จิตอาสาภาคใต้

โรงเรียนจิตอาสา และยูทูบชาแนลโรงเรียนจิตอาสา