สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 11 กันยายน 2563

11/09/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 11 กันยายน 2563


วันที่ 11 กันยายน เวลา 21.00 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ในญี่ปุ่นจำนวน 645 คน มีรายละเอียดจังหวัดที่สำคัญ ดังนี้
- กรุงโตเกียวมีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงเหลือจำนวน 187 คน หลังจากที่วานนี้ (10 กันยายน) มีผู้ติดเชื้อพุ่งสูงถึง 276 คน
- จังหวัดคานากาวะ 82 คน
- จังหวัดโอซากา 120 คน
- จังหวัดไอจิ 48 คน
- จังหวัดชิบะ 31 คน
- จังหวัดไซตามะ 25 คน
- จังหวัดฟูกูโอกะ 25 คน
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดทั่วประเทศตามลิงค์สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

ในวันที่ 10 กันยายน ผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่น จำนวน 711 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 74,043 คน / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 198 คน / ผู้เสียชีวิต 1,419 คน เพิ่มขึ้น 7 คนจากวันก่อนหน้า จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 276 คน
(2) จังหวัดคานากาวะ 112 คน
(3) จังหวัดโอซากา 92 คน
(4) จังหวัดไอจิ 36 คน
(5) จังหวัดไซตามะ 30 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้
- กรุงโตเกียว
• มีผู้ติดเชื้อใหม่ 276 คน โดยเป็นผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 20-39 ปี 127 คน / 40-59 ปี จำนวน 95 คน และตั้งแต่ 60 ปีชึ้นไป 43 คน
• ร้อยละ 58 จากจำนวนทั้งหมด (160 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ และร้อยละ 42 (116 คน) ติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่ติดจากสมาชิกในครอบครัว 39 คน จากที่ทำงาน 19 คน จากสถานที่สาธารณะ 15 คน จากงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน 11 คน และจากสถานบันเทิงยามค่ำคืน 4 คน
• ผู้ป่วยอาการรุนแรง 23 คน ลดลงจากวันก่อนหน้า 1 คน
• มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 คนจากการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่สถานดูแลผู้สูงอายุ ในช่วงอายุ 60-90 ปี เพิ่ม 8 คน โดยทั้งหมดไม่แสดงอาการ
• นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 5 ราย ซึ่งเป็นผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น COCOA ที่ไปตรวจหลังจากได้รับแจ้งจากแอพพลิเคชั่นดังกล่าวว่า อยู่ใกล้ผู้ติดเชื้อ
- จังหวัดคานากาวะ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 112 คน โดย 43 คน ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ / 66 คนอยู่ที่เมืองโยโกฮามา มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 คนจากการแพร่ระบาดที่สถานสงเคราะห์ผู้พิการทางประสาทหรือพฤติกรรม รวมจำนวนผู้ติดเชื้อในสถานสงเคราะห์ดังกล่าวทั้งสิ้น 59 คน ทั้งนี้ หน่วยแพทย์เมืองโยโกฮามาและสถานีดับเพลิงได้ทำการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมในการรับ-ส่งผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังพบนักศึกษาติดเชื้อเพิ่มอีก 2 คน จากการร่วมกลุ่มรับประทานอาหารแบบบาร์บีคิว (เดิมตรวจพบผู้ติดเชื้อจากกิจกรรมดังกล่าว 4 คนจากทั้งหมด 13 คน)
- จังหวัดโอซากา มีผู้ติดเชื้อใหม่ 92 คน โดย 50 คน ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ/ ผู้ป่วยอาการรุนแรง 40 คน
- จังหวัดไอจิ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 36 คน พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 คนจากการตรวจสอบการสัมผัสใกล้ชิดกับชายวัย 70 ปี โดยทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมาที่จังหวัดไอจิเป็นผู้จัด เป็นผลให้มีผู้ติดเชื้อเกิน 30 คนเป็นครั้งแรกในรอบ 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กรุงโตเกียวได้ลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์การติดเชื้อลงเป็นระดับที่ 3 จากทั้งหมด 4 ระดับ (ระดับ 4 สูงสุด) อย่างไรก็ดี ตัวเลขผู้ติดเชื้อของวันที่ 10 กันยายน สูงขึ้นเป็น 276 คน ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวจึงเห็นว่า ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การติดเชื้ออย่างใกล้ชิดต่อไป

กรุงโตเกียวเตรียมยกเลิกการขอความร่วมมือร้านค้าให้ปิดกิจการภายใน 22.00 น. โดยตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ร้านค้าสามารถเปิดกิจการได้ตามเวลาปกติ แต่ขอความร่วมมือไม่สนทนาโดยใช้เสียงดังหรือในระยะใกล้ชิด หากกินเลี้ยงสังสรรค์เป็นเวลานาน

นาย SUGA Yoshihide เลขาธิการคณะรัฐมนตรี แถลงต่อสื่อมวลชนว่า สถานการณ์การติดเชื้อโดยรวมของญี่ปุ่นลดลงอย่างช้า ๆ โดยจะต้องใช้เวลาอีกระยะก่อนที่สถานการณ์การติดเชื้อจะสิ้นสุดลง รัฐบาลกลางจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลท้องถิ่นในการฟื้นฟูกิจกรรมด้านสังคมและเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการควบคุมความเสี่ยงของการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อรายใหม่

❖ เมื่อวันที่ 10 กันยายน ในการแถลงต่อสื่อมวลชนภายหลังการประชุมด้านนโยบาย COVID-19 ของจังหวัด นาย MORITA Kensaku ผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะ ได้ประกาศยกเลิกการขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้รวมตัวกินเลี้ยงสังสรรค์มากกว่า 5-6 คนขึ้นไป เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อและการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อฯ ในจังหวัดปรับตัวดีขึ้น โดยได้ขอความร่วมมือประชาชนใช้สามัญสำนึกในการดำเนินชีวิตภายใต้รูปแบบ new normal

นาย AKABA Kazuyoshi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น ประกาศว่า หลังจากการหารือร่วมกับ นาย SUGA Yoshihide เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และนาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจญี่ปุ่น ได้เห็นชอบให้รวมกรุงโตเกียวเข้าในโครงการ Go To Travel ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อของกรุงโตเกียวปรับตัวดีขึ้น โดยเตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย COVID-19 เพื่อตัดสินใจขั้นสุดท้ายในช่วงเย็นของวันที่ 11 กันยายน 2563  ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19