สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 กันยายน 2563

14/09/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 กันยายน 2563


วันที่ 14 กันยายน เวลา 18.30 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ในญี่ปุ่นจำนวน 263 คน มีรายละเอียดจังหวัดที่สำคัญ ดังนี้
- กรุงโตเกียว มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 80 คน ซึ่งต่ำกว่า 100คน/วันอีกครั้งนับจากวันที่ 8 กันยายน (ช่วง 6 วันที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 9-13 กันยายน มีผู้ติดเชื้อใหม่เกิน 100 คน/วัน) อย่างไรก็ดี ตามปกติแล้ว จำนวนผู้ติดเชื้อในวันจันทร์จะน้อยกว่าวันอื่น ๆ เนื่องจากมีการตรวจเชื้อในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์น้อยกว่าวันทำการ
- จังหวัดโอซากา 32 คน
- จังหวัดไอจิ 23 คน
- จังหวัดคานากาวะ 16 คน
- จังหวัดไซตามะ 16 คน
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดทั่วประเทศตามลิงค์สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

ในวันที่ 13 กันยายน ผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่น จำนวน 440 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 75,774 คน / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 180 คน ลดลง 10 คนจากวันก่อนหน้า / ผู้เสียชีวิต 1,447 คน เพิ่มขึ้น 6 คนจากวันก่อนหน้า จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 146 คน
(2) จังหวัดโอซากา 77 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 53 คน
(4) จังหวัดไอจิ 33 คน
(5) จังหวัดไซตามะ 22 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้
- กรุงโตเกียว
• มีผู้ติดเชื้อใหม่ 146 คน โดยเป็นผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 20-39 ปี 70 คน หรือประมาณร้อยละ 48/ 40-59 ปี จำนวน 46 คน หรือประมาณร้อยละ 31 และอายุ 60 ปีขึ้นไป 21 คน
• ร้อยละ 58 จากจำนวนทั้งหมด (84 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ และร้อยละ 42 (62 คน) ติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่ติดจากสมาชิกในครอบครัว 18 คน จากที่ทำงาน 11 คน จากสถานพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 8 คน จากงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน 6 คน และจากสถานบันเทิงยามค่ำคืน 4 คน
- จังหวัดโอซากา มีผู้ติดเชื้อใหม่ 77 คน โดย 34 คนไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ/ ผู้ป่วยอาการรุนแรง 40 คน มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 คนเป็นครูโรงเรียนประถมศึกษาของนครโอซากา
- จังหวัดคานากาวะ
• มีผู้ติดเชื้อใหม่ 53 คน โดย 26 คนไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ / 51 คนอาการไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการ ส่วนอีก 2 คน อาการรุนแรงปานกลาง
• มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 คนจากการแพร่ระบาดที่สถานสงเคราะห์ผู้พิการทางประสาทหรือพฤติกรรม รวมจำนวนผู้ติดเชื้อในสถานสงเคราะห์ดังกล่าวทั้งสิ้น 62 คน นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 5 คนเป็นสมาชิกครอบครัวของผู้ติดเชื้อในสถานสงเคราะห์ดังกล่าว
- จังหวัดไอจิ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 33 คน มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 คนเป็นนักเรียนของโรงเรียนสำหรับคนพิการ
- จังหวัดมิยากิ เมื่อวันที่ 11 กันยายน มีผู้ติดเชื้อใหม่ 15 คน ซึ่งเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์
- จังหวัดกุมมะ เมื่อวันที่ 12 กันยายน มีผู้ติดเชื้อใหม่ 24 คน ซึ่งเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 คนจากการแพร่ระบาดที่โรงงานในเมืองโอตะ

เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 11 กันยายน คณะผู้เชี่ยวชาญของรัฐบาลได้ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยมีนาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และนาย KATO Katsunobu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น เข้าร่วมด้วย สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
- ที่ประชุมเห็นว่า ควรรอจนกว่าสถานการณ์ในกรุงโตเกียวดีขึ้นก่อนที่จะเพิ่มกรุงโตเกียวเข้าไปในโครงการ Go To Travel และรัฐบาลจะตัดสินใจครั้งสุดท้ายประมาณปลายเดือนกันยายน 2563
- ที่ประชุมได้กำหนดข้อจำกัดในการจัดกิจกรรม ซึ่งจะมีการผ่อนคลายตั้งแต่ช่วงวันหยุดยาวในวันที่ 19 กันยายน จนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน ดังนี้
• การจัดกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าชมมากกว่า 1 หมื่นคน เช่น การแข่งกีฬาเบสบอล การแข่งฟุตบอลเจลีค จะยังคงจำกัดให้มีผู้เข้าชมเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของความจุของสถานที่จัดงาน
• กิจกรรมซี่งมีผู้เข้าชมน้อยกว่า 1 หมื่นคน เช่น การจัดคอนเสิร์ตหรือการแข่งขันกีฬาต่อสู้ตัวต่อตัว กำหนดให้มีผู้เข้าร่วมชมได้มากที่สุดจำนวน 5,000 คน แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของความจุของสถานที่จัดงาน โดยหากมาเป็นกลุ่มหรือครอบครัวจำนวนต่ำกว่า 5 คนขอให้นั่งรวมกันเป็นกลุ่ม
• การจัดการแสดงซึ่งคาดว่าจะไม่มีการฟุ้งกระจายจากละอองของฝอยน้ำลายจากการเชียร์หรือส่งเสียงร้อง เช่น คอนเสิร์ตคลาสสิค หรือการแสดงพื้นเมืองของญี่ปุ่น คาบูกิ กำหนดให้มีผู้เข้าชมจำนวนมากที่สุด 5,000 คน และสามารถให้มีผู้เข้าชมเป็นจำนวนเกือบเต็มศักยภาพ โดยขึ้นอยู่กับสถานที่จัดการแสดง
• การจัดเทศกาลขนาดใหญ่และยากต่อการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมงานจะยังคงให้พิจารณายกเลิกการจัดงาน โดยจะประเมินสถานการณ์สำหรับการจัดกิจกรรมอีกครั้งหลังเดือนธันวาคมเป็นต้นไป  

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19