ประกาศสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสป.ครั้งที่ 2

15/09/2020

ประกาศสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสป.ครั้งที่ 2ประกาศสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสป.ครั้งที่ 2