สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 15 กันยายน 2563

15/09/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 กันยายน 2563


วันที่ 15 กันยายน เวลา 18.30 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ในญี่ปุ่นจำนวน 442 คน (ยังขาดตัวเลขจากหลายจังหวัด) มีรายละเอียดจังหวัดที่สำคัญ ดังนี้
- กรุงโตเกียวมีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 191 คน หลังจากที่วานนี้ (14 กันยายน) จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงไปเหลือ 80 คน อนึ่ง ก่อนหน้านี้ กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อใหม่เกิน 100 คน/วัน ติดต่อกัน ระหว่าง 8-13 กันยายน
- จังหวัดคานากาวะ 52 คน
- จังหวัดชิบะ 30 คน
- จังหวัดไอจิ 21 คน
- จังหวัดไซตามะ 19 คน
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดทั่วประเทศตามลิงค์สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

ในวันที่ 14 กันยายน ผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่นจำนวน 269 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 76,042 คน / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 185 คน เพิ่มขึ้น 5 คนจากวันก่อนหน้า / ผู้เสียชีวิต 1,455 คน เพิ่มขึ้น 8 คนจากวันก่อนหน้า จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ (1) กรุงโตเกียว 80 คน
(2) จังหวัดโอซากา 32 คน
(3) จังหวัดไอจิ 23 คน
(4) จังหวัดคานากาวะ และ จังหวัดไซตามะ 16 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในกรุงโตเกียว ดังนี้
- มีผู้ติดเชื้อใหม่ 80 คน โดยเป็นผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 20-39 ปี 33 คน หรือประมาณร้อยละ 41/ 40-59 ปี จำนวน 28 คน หรือประมาณร้อยละ 35 และอายุ 60 ปีขึ้นไป 13 คน
- ร้อยละ 44 จากจำนวนทั้งหมด (35 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ และร้อยละ 56 (45 คน) ติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่ติดจากสมาชิกในครอบครัว (14 คน) จากที่ทำงาน 10 คน จากสถานพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 6 คน และจากสถานบันเทิงยามค่ำคืน 2 คน
- ผู้ป่วยอาการรุนแรง 22 คน ลดลงจากวันก่อนหน้า 2 คน

ตามที่ก่อนหน้านี้ บริษัท AstraZeneca ผู้ผลิตยารายใหญ่ของอังกฤษ ได้ประกาศหยุดการทดลองวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 ทั่วโลกหลังจากพบอาสาสมัครรายหนึ่งมีอาการป่วยที่ไม่สามารถระบุสาเหตุได้นั้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 63 บริษัทฯ ได้แถลงว่า หลังการตรวจสอบ ผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นว่าวัคซีนมีความปลอดภัยและสามารถเริ่มการวิจัยทดลองคลินิกต่อได้ สำหรับในญี่ปุ่นจะเริ่มการทดลองอีกครั้งในอาสาสมัครที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 250 คน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน ผู้นำพรรค LDP และพรรคโคเมโต ได้ลงนามข้อตกลงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน โดยได้ให้คำมั่นว่า รัฐบาลชุดใหม่นี้ (1) จะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดหาวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 (2) เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมการจ้างงานภายในประเทศและปกป้องอุตสาหกรรมการผลิต และ 3) สร้างสังคมญี่ปุ่นให้มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น เป็นต้นข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19