สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563

16/09/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563


วันที่ 16 กันยายน (ข้อมูล ณ เวลา 16.00 น.) กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 163 คน ซึ่งกลับมามีผู้ติดเชื้อใหม่เกิน 100 คนต่อวันติดต่อกันเป็นวันที่สองแล้ว รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

ในวันที่ 15 กันยายน มีผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่น 532 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 76,571 คน / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 174 คน ลดลง 11 คนจากวันก่อนหน้า / ผู้เสียชีวิต 1,468 คน เพิ่มขึ้น 13 คนจากวันก่อนหน้า จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ (1) กรุงโตเกียว 191 คน
(2) จังหวัดโอซากา 89 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 52 คน
(4) จังหวัดชิบะ 30 คน
(5) จังหวัดเฮียวโกะ 24 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด (15 กันยายน) ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้
- กรุงโตเกียว
• มีผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 191 คน โดยเป็นผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 20-39 ปี 81 คน หรือประมาณร้อยละ 42 / 40-59 ปี จำนวน 63 คน หรือประมาณร้อยละ 33 และอายุ 60 ปีขึ้นไป 30 คน
• ร้อยละ 49 จากจำนวนทั้งหมด (94 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ และร้อยละ 51 (97 คน) ติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่ติดจากสมาชิกในครอบครัว 36 คน จากที่ทำงาน 15 คน จากสถานบันเทิงยามค่ำคืน 11 คน และจากงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน 2 คน
• ผู้ป่วยอาการรุนแรง 21 คน ลดลงจากวันก่อนหน้า 1 คน
• มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 คนจากการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่ night club โดยทุกคนไม่มีอาการ และ 5 คนจากค่ายซูโม่ Tamanoi
- จังหวัดโอซากา มีผู้ติดเชื้อใหม่ 89 คน ร้อยละ 60 จากจำนวนทั้งหมด (54 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อและผู้ติดเชื้อประมาณร้อยละ 50 อายุน้อยกว่า 30 ปี / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 35 คน / มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 คนจากการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่สถานดูแลผู้สูงอายุในเมืองไดโท
- จังหวัดคานากาวะ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 52 คน โดย 33 คน ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ / มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 คนจากการแพร่ระบาดที่โรงพยาบาลจิตเวชเมืองคาวาซากิ เมืองคาวาซากิกำลังตรวจสอบผู้ติดเชื้อ โดยมีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อประมาณ 60 คน

ที่ประชุมรัฐสภาญี่ปุ่นสมัยพิเศษบ่ายวันนี้ (16 กันยายน) ได้เลือกให้นาย SUGA Yoshihide เป็น นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนใหม่แล้ว และนายกรัฐมนตรี SUGA ได้จัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ โดยได้แต่งตั้งให้นาย KATO Katsunobu อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีประสบการณ์ในการรับมือกับวิกฤตการณ์โควิดในช่วงที่ผ่านมา ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ต่อไป นอกจากนี้ ได้แต่งตั้งนาย TAMURA Norihisa เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ นาย TAMURA เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงต้นของยุคนายกรัฐมนตรีอาเบะ (ปี 2555 – 2557)

กรุงโตเกียวจะยกเลิกการขอให้สถานประกอบการซึ่งให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปิดให้บริการในเวลา 22.00 น. ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายนเป็นต้นไป เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในช่วงที่ผ่านมาลดลงในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม กรุงโตเกียวยังคงขอให้ประชาชนระมัดระวังการแพร่ระบาดจากการไปดื่มสังสรรค์เป็นเวลานาน นอกจากนี้ กรุงโตเกียวจะให้เงินสนับสนุนเป็นจำนวน 150,000 เยน แก่ SMEs ที่ได้ให้ความร่วมมือในการปรับลดระยะเวลาการเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน

นาย ETO Taku รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง ได้แถลงเกี่ยวกับโครงการ Go To Eat ว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป จะเริ่มแจกคะแนนสะสมเมื่อสำรองที่นั่งในร้านอาหารผ่านทางเว็บไซต์ที่กำหนด โดยจะได้รับคะแนนมูลค่า 500 เยนต่อคน สำหรับการจองอาหารกลางวัน และ 1,000 เยนต่อคนสำหรับการจองอาหารค่ำ 


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19