สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 17 กันยายน 2563

17/09/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 17 กันยายน 2563


วันที่ 17 กันยายน (ข้อมูล ณ เวลา 15.00 น.) กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 171 คน ซึ่งกลับมามีผู้ติดเชื้อใหม่เกิน 100 คนต่อวันติดต่อกันเป็นวันที่สามแล้ว รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

ในวันที่ 16 กันยายน มีผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศ ญี่ปุ่น 551 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 77,122 คน / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 178 คนเพิ่มขึ้น 4 คนจากวันก่อนหน้า/ ผู้เสียชีวิต 1,481 คน เพิ่มขึ้น 13 คนจากวันก่อนหน้า จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ (1) กรุงโตเกียว 163 คน
(2) จังหวัดคานากาวะ 101 คน
(3) จังหวัดโอซากา 78 คน
(4) จังหวัดชิบะ 37 คน
(5) จังหวัดไซตามะ 29 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ในวันที่ 16 กันยายน ดังนี้
- กรุงโตเกียว
• มีผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 163 คน โดยเป็นผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 20-39 ปี 59 คน หรือประมาณร้อยละ 36 / 40-59 ปี จำนวน 58 คน หรือประมาณร้อยละ 35 และอายุ 60 ปีขึ้นไป 31 คน
• ร้อยละ 51 จากจำนวนทั้งหมด (83 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ และร้อยละ 49 (80 คน) ติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่ติดจากสมาชิกในครอบครัว 29 คน จากสถานที่อื่นๆ 16 คน จากที่ทำงาน 13 คน จากสถานที่สาธารณะ 12 คน และจากงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน 7 คน
• ผู้ป่วยอาการรุนแรง 23 คน เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 2 คน
• มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 คนในกลุ่มเจ้าหน้าที่เก็บขยะของเมืองฮะจิโอจิ รวมพบผู้ติดเชื้อจากหน่วยงานดังกล่าวแล้ว 15 คน นอกจากนี้ พบพนักงานหญิงในช่วงอายุ 20 ปีของสำนักข่าว NHK รับผิดชอบเรื่องการตัดต่อรายการ ติดเชื้อ 1 ราย
- จังหวัดคานากาวะ
• มีผู้ติดเชื้อใหม่ 101 คน โดย 37 คน ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ / พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 คน จากสถานดูแลผู้สูงอายุในเมืองโยโกฮามา (หลังจากตรวจพบรายแรกเมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา) โดยคาดว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดกว่า 100 คน จากผู้ติดเชื้อดังกล่าว
• พบการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนในโรงพยาบาล Heartful Kawasaki ในเมืองคาวาซากิ จังหวัดคานากาวะ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 31 ราย รวมผู้ติดเชื้อจนถึงปัจจุบัน 39 ราย
- จังหวัดโอซากา มีผู้ติดเชื้อใหม่ 78 คน นับเป็นวันที่ 5 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 100 คน โดยร้อยละ 67 จากจำนวนทั้งหมด (52 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ/ ผู้ป่วยอาการรุนแรง 28 คน
- จังหวัดชิบะ มีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่ม 37 คน / พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 3 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษา Kashiwa Chuo ในเมืองคะชิวะ รวมมีผู้ติดเชื้อจากโรงเรียนดังกล่าวแล้วรวม 13 คน / พบการติดเชื้อเพิ่มอีก 2 คนจากสถานบันเทิงยามค่ำคืน Club Dida ในเมืองชูโอ รวมผู้ติดเชื้อจนถึงปัจจุบัน 11 คน

นาย MOTEGI Toshimitsu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ได้แถลงต่อผู้สื่อข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกภายใต้รัฐบาลนายกรัฐมนตรี SUGA ว่า หลังจากนี้ มีความจำเป็นที่จะต้องเริ่มผ่อนคลายความเข้มงวดการเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้นไปอีกเพื่อช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เช่น ลดระดับการเตือนภัยการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับประเทศที่สถานการณ์การติดเชื้อพัฒนาดีขึ้น อย่างไรก็ดี จะดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ควบคู่ไปด้วย

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกภายใต้รัฐบาลนายกรัฐมนตรี SUGA ที่ประชุมตกลงที่จะสานต่อนโยบายจากรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอาเบะโดยทันทีเพื่อสร้างความสบายใจให้แก่ประชาชน สำหรับมาตรการการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ COVID-19 นั้น จะฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจพร้อมกับป้องกันการแพร่ระบาดฯ ควบคู่กันไป นอกจากนี้ จะจัดหาวัคซีนป้องกันไวรัสฯ ให้กับประชาชนทุกคนให้ได้ภายในต้นปีหน้า ในด้านเศรษฐกิจ จะให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ร้านอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ จะส่งเสริมการพัฒนาสังคม ญี่ปุ่น ให้มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น รวมถึงการปฏิรูปและลงทุนในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

รัฐมนตรีต่าง ๆ ได้แถลงต่อผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกภายใต้นายกรัฐมนตรี SUGA เกี่ยวกับนโยบายเพื่อจัดการผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้
- นาย AKABA Kazuyoshi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น กล่าวว่า จะให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ผ่านกิจกรรมภายใต้โครงการ Go To Travel
- นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจญี่ปุ่น กล่าวว่า รัฐบาลญี่ปุ่นมุ่งมั่นที่จะปกป้องภาคธุรกิจ การจ้างงาน และการดำรงชีพของประชาชนอย่างเต็มที่ โดยจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสภายใต้แนวคิด “new normal” เช่น การลงทุนด้านนวัตกรรม การสร้างการเติบโตให้ชุมชนท้องถิ่น และการสร้างสังคมญี่ปุ่น ให้มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น เป็นต้น
- นาย NOGAMI Kotaro รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่นคนใหม่กล่าวว่า จะมุ่งมั่นเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และส่งเสริมให้การเกษตรในชุมนุมท้องถิ่นเติบโต รวมถึงส่งเสริมการส่งออกสินค้าการเกษตรไปยังต่างประเทศ และลดการพึ่งพาการนำเข้าอาหารจากต่างประเทศ  


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19