สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 18 กันยายน 2563

18/09/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 18 กันยายน 2563


วันที่ 18 กันยายน เวลา 20.00 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ในญี่ปุ่นจำนวน 572 คน มีรายละเอียดจังหวัดที่สำคัญ ดังนี้
- กรุงโตเกียว มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ในกรุงโตเกียวจำนวน 220 คน เป็นการกลับมามีผู้ติดเชื้อเกิอน 200 คนต่อวันอีกครั้งนับตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน
- จังหวัดคานากาวะ 78 คน
- จังหวัดโอซากา 60 คน
- จังหวัดชิบะและจังหวัดไอจิ 40 คน
- จังหวัดกุมมะ 27 คน
- จังหวัดไซตามะ 24 คน
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดทั่วประเทศตามลิงค์สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

ในวันที่ 17 กันยายน มีผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่น 491 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 77,610 คน / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 167 คนลดลง 11 คนจากวันก่อนหน้า/ ผู้เสียชีวิต 1,490 คน เพิ่มขึ้น 9 คนจากวันก่อนหน้า จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 171 คน
(2) จังหวัดคานากาวะ 65 คน
(3) จังหวัดโอซากา 57 คน
(4) จังหวัดไอจิ 36 คน
(5) จังหวัดชิบะ 34 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดที่สำคัญในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้
- กรุงโตเกียว
• มีผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 171 คน เป็นผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 20-39 ปี 78 คน หรือประมาณร้อยละ 45 / 40-59 ปี จำนวน 55 คน หรือประมาณร้อยละ 32 และอายุ 60 ปีขึ้นไป 24 คน
• ร้อยละ 46 จากจำนวนทั้งหมด (79 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ และร้อยละ 46 (92 คน) ติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่ติดจากสมาชิกในครอบครัว 40 คน จากสถานพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 15 คน จากสถานที่สาธารณะ 12 คน จากที่ทำงาน 9 คน จากสถานบันเทิงยามค่ำคืน 8 คน และจากงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน 3 คน
• สถานการณ์การแพร่ระบาดในกรุงโตเกียวยังอยู่ที่ระดับความรุนแรงระดับที่ 3 จากทั้งหมด 4 ระดับ (ระดับเดียวกับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยระดับ 4 รุนแรงที่สุด) กล่าวคือ “เฝ้าระวังการเกิดการระบาดระลอกใหม่อย่างใกล้ชิด” สถานการณ์การติดเชื้อโดยรวมสูงขึ้น ทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่และจำนวนผู้ติดเชื้อที่ไม่ทราบช่องทาง และมีความเป็นไปได้ที่จะมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต นอกจากนี้ จำนวนเฉลี่ยผู้ติดเชื้อต่อวันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและจำนวนเฉลี่ยผู้ติดเชื้อจากการกินเลี้ยงสังสรรค์เพิ่มมากขึ้น
- จังหวัดคานากาวะ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 65 คน โดย 32 คน ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ / เมืองโยโกฮามามีผู้ติดเชื้อใหม่ 39 คน โดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 คน จากการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่ร้านนวดแผนไทย รวมผู้ติดเชื้อจนถึงปัจจุบัน 5 คน ขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบว่า มีผู้ติดเชื้อเป็นคนไทยด้วยหรือไม่ และจะให้ความช่วยเหลือต่อไป
- จังหวัดโอซากา มีผู้ติดเชื้อใหม่ 57 คน นับเป็นวันที่ 6 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 100 คน โดยร้อยละ 60 จากจำนวนทั้งหมด (34 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ/ ผู้ป่วยอาการรุนแรง 31 คน เพิ่มขึ้น 3 คนจากวันก่อนหน้า

แอพลิเคชั่น COCOA ของกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น ยังคงได้รับการร้องเรียนจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การได้รับคำแจ้งเตือนจากแอพลิชั่นดังกล่าวว่า “ไม่ได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ” (ปกติจะแจ้งเฉพาะผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อเท่านั้น) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นได้เร่งเข้าตรวจสอบสาเหตุแล้ว อนึ่ง ปัจจุบัน มีผู้ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นดังกล่าวจำนวนประมาณ 17.04 ล้านครั้งแล้ว  


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19