สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 24 กันยายน 2563

24/09/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 24 กันยายน 2563


วันที่ 24 กันยายน เวลา 18.30 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ในญี่ปุ่นจำนวน 472 คน นับเป็นการกลับมาแตะระดับเกือบ 500 คนต่อวันอีกครั้ง หลังจากที่เมื่อวันที่ 21, 22 และ 23 กันยายน มีผู้ติดเชื้อใหม่เพียง 312, 331 และ 216 คน ตามลำดับ เนื่องจากมีอัตราการตรวจผู้ติดเชื้อน้อยในช่วงวันหยุดยาว 4 วันที่ผ่านมา (19-22 กันยายน) มีรายละเอียดในจังหวัดต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้
- กรุงโตเกียวมีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 195 คน นับเป็นการกลับมาแตะระดับเกือบ 200 คน/วัน อีกครั้ง หลังจากที่เมื่อวันที่ 22 และ 23 กันยายน มีผู้ติดเชื้อเพียง 88 คนและ 59 คนตามลำดับ
- จังหวัดโอซากา 66 คน
- จังหวัดคานากาวะ 58 คน
- จังหวัดไอจิ 34 คน
- จังหวัดชิบะ 26 คน
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดทั่วประเทศตามลิงค์สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

ในวันที่ 23 กันยายน มีผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่น 216 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 80,116 คน / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 165 คน / ผู้เสียชีวิต 1,525 คน เพิ่มขึ้น 6 คนจากวันก่อนหน้า รายละเอียดตามเอกสารแนบ
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) กรุงโตเกียว 24,453 คน (2) จังหวัดโอซากา 10,205 คน (3) จังหวัดคานากาวะ 6,451 คน (4) จังหวัดไอจิ 5,157 คน (5) จังหวัดฟูกูโอกะ 5,007 คน
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ (1) กรุงโตเกียว 59 คน (2) จังหวัดโอซากา 39 คน (3) จังหวัดชิบะ 20 คน (4) จังหวัดไอจิ 14 คน (5) จังหวัดโอกินาวะ 13 คน
- ผู้ติดเชื้อประมาณร้อยละ 50 ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ ส่วนที่เหลือ ติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ เช่น จากโรงพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จากที่ทำงาน จากงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน จากสถานบันเทิงยามค่ำคืน และจากโรงเรียน เป็นต้น

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมผ่อนคลายความเข้มงวดในการเดินทางเข้าญี่ปุ่นมากขึ้น โดยเตรียมอนุญาตให้ผู้มีสถานะพำนักระยะกลางและยาวที่มีจุดประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากด้านธุรกิจ เดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ เช่น การศึกษาต่อ และการรักษาพยาบาลในญี่ปุ่น โดยกำลังพิจารณาให้ผู้เดินทางเข้าญี่ปุ่นทุกรายต้องตรวจ PCR ที่ท่าอากาศยานที่เดินทางถึงก่อนเข้าญี่ปุ่นและกักตัวเป็นเวลา 14 วันที่โรงแรม สำหรับด้านการศึกษา รัฐบาลญี่ปุ่นจะพิจารณาขยายให้นักเรียนทุนส่วนตัวสามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ จากเดิมที่อนุญาตเพียงนักเรียน/นักศึกษาทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเท่านั้น

นาย KATO Katsunobu เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวว่า จากสถิติ พบว่ามีประชาชนท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด 4 วันที่ผ่านมา มากขึ้นกว่าในช่วงวันหยุดเทศกาลโอบ้ง (เทศกาลไหว้บรรพบุรุษช่วงกลางเดือนสิงหาคม) จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การติดเชื้อหลังจากนี้ว่าจะเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่

กรุงโตเกียวประกาศให้โรงพยาบาล Tokai University Tokyo Hospital ย่านชิบูยะ เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในกรุงโตเกียวที่เปิดรับ admit ผู้ป่วยเชื้อไวรัส COVID-19 อาการไม่รุนแรงและรุนแรงปานกลางเป็นการเฉพาะตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2563 (เดิมโรงพยาบาลต่าง ๆ จะรับเฉพาะผู้ป่วยอาการหนักเท่านั้น ส่วนผู้ป่วยอาการเบา/ปานกลาง ต้องรักษาตัวที่โรงแรม) และกำลังปรับปรุงอาคารของศูนย์การแพทย์เก่าแห่งหนึ่งของกรุงโตเกียวในย่านฟุจูให้เป็นสถานพยาบาลเฉพาะทางสำหรับรักษาผู้ป่วยเชื้อไวรัส COVID-19 เช่นกัน

นาย Thomas BACH ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ได้ส่งข้อความทางวิดิทัศน์ถึงคณะผู้จัดงานและนักกีฬาว่า “มั่นใจว่าจะสามารถจัดการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิกได้” โดยหลายฝ่ายเห็นว่า เหตุผลที่นาย BACH ออกมาแถลงดังกล่าว เนื่องจากต้องการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องก่อนการประชุมออนไลน์ระหว่าง IOC และคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ในวันที่ 24 – 25 กันยายน 2563 ขณะเดียวกัน นาง KOIKE Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวว่า หวังว่าการแข่งขันจะเกิดขึ้นได้ โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นหลัก และนาง KOIKE เชื่อว่า ประสบการณ์และความรู้ในการจัดการแข่งขันกีฬาในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมาจะมีส่วนช่วยให้การจัดงานฯ ประสบความสำเร็จ  


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19