สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 29 กันยายน 2563

29/09/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 29 กันยายน 2563


วันที่ 29 กันยายน เวลา 17.30 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ในญี่ปุ่นจำนวน 367 คน (ยังขาดตัวเลขของหลายจังหวัดสำคัญ) มีรายละเอียดจังหวัดที่สำคัญ ดังนี้
- กรุงโตเกียว 212 คน ซึ่งเป็นตัวเลขเกิน 200 คนอีกครั้ง หลังจากมีตัวเลขต่ำกว่า 100 คนเมื่อวันที่ 28 กันยายน
- จังหวัดชิบะ 40 คน
- จังหวัดไอจิ 28 คน
- จังหวัดไซตามะ 25 คน
- จังหวัดฮอกไกโด 16 คน
รายละเอียดผู้ติดเชื้อแต่ละจังหวัดทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

ในวันที่ 28 กันยายน มีผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่น 302 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 82,598 คน / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 159 คนลดลง 1 คนจากวันก่อนหน้า / ผู้เสียชีวิต 1,561 คน เพิ่มขึ้น 11 คนจากวันก่อนหน้า จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ (1) กรุงโตเกียว 78 คน (2) จังหวัดโอซากา 36 คน (3) จังหวัดไอจิ 19 คน (4) จังหวัดคานากาวะและจังหวัดฮอกไกโด 17 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในกรุงโตเกียวของวันที่ 28 กันยายน ดังนี้
- มีผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 78 คน โดยเป็นผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 20-39 ปี 41 คน หรือประมาณร้อยละ 52 / 40-59 ปี จำนวน 21 คน หรือประมาณร้อยละ 26 และอายุ 60 ปีขึ้นไป 12 คน
- ร้อยละ 49 จากจำนวนทั้งหมด (38 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ และร้อยละ 51 (40 คน) ติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่ติดจากสมาชิกในครอบครัว 10 คน ติดจากสถานบันเทิงยามค่ำคืน 7 คน ติดจากที่ทำงาน 6 คน และติดจากสถานสงเคราะห์ 5 คน
- ผู้ป่วยอาการรุนแรง 26 คนลดลง 3 คนเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
- มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 คนจากการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่โรงพยาบาล Hiroo รวมผู้ติดเชื้อจนถึงปัจจุบัน 16 คน

นาย MOTEGI Toshimitsu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่า ขณะนี้ ยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดระดับคำเตือนการเดินทางจากญี่ปุ่นไปต่างประเทศ แต่จะพิจารณาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในแต่ละประเทศ และจะให้ความสำคัญกับความจำเป็นทางธุรกิจ

นาย AKABA Kazuyoshi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น แถลงต่อผู้สื่อข่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รวมกรุงโตเกียวเข้าเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ Go To Travel ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น จะเปลี่ยนระบบการขอเข้ารับการตรวจเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จากเดิมที่จะต้องเข้ารับคำปรึกษาที่สถานอนามัย และตรวจ PCR ที่สถานพยาบาลที่สถานอนามัยแนะนำหากสถานอนามัยเห็นว่ามีความเสี่ยง เป็นการปรึกษาที่คลินิกใกล้บ้านแทน จากนั้น คลินิกจะส่งผู้ป่วยไปรับการตรวจ PCR ที่สถานอนามัยในเขต หากสถานอนามัยดังกล่าวสามารถตรวจได้ แต่หากไม่สามารถตรวจได้ จะส่งเรื่องต่อไปยังสถานอนามัยในพื้นที่อื่นที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสถานที่ตรวจเชื้อ COVID-19 เพื่อรับการตรวจ PCR แทน ทั้งนี้ เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่พร้อมกัน ซึ่งน่าจะทำให้มีผู้เข้ารับคำปรึกษาที่สถานอนามัยประจำเขตจำนวนมาก เนื่องจากมีไข้สูง  

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19