สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2563

01/10/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2563


- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 30 กันยายน 2563) 83,702 คน (เพิ่มขึ้น 576 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 194 คน จังหวัดคานากาวะ 79 คน จังหวัดโอซากา 59 คน จังหวัดไซตามะ 28 คน จังหวัดไอจิ/จังหวัดโอกินาวา 26 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 1,575 คน (เพิ่มขึ้น 7 คน)
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 76,025 คน (เพิ่มขึ้น 566 คน)
- พบการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อนที่ร้านอาหารไทย เมืองคาชิวะ จังหวัดชิบะ รวมจำนวนผู้ติดเชื้อในร้านดังกล่าวทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งมีทั้งเจ้าของร้านและลูกค้า ซึ่งบุคคลเหล่านี้ได้ใช้บริการร้านดังกล่าวระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน โดยทุกคนมีอาการไม่รุนแรง
มาตรการสำคัญ
- มาตรการขยายกลุ่ม “Residence Track” ที่สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ จากเดิมที่มีเพียงกลุ่มนักธุรกิจ ให้รวมถึงนักเรียน ผู้ได้รับการตรวจลงตราสถานะติดตามครอบครัว และอื่น ๆ ด้วย เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
- ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม กรุงโตเกียวเข้าร่วมโครงการ Go To Travel          

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19