สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น (ระหว่างวันที่ 26 กันยายน- 2 ตุลาคม 2563)

02/10/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2563      


วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 19.30 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ในญี่ปุ่นจำนวน 542 คน มีรายละเอียดจังหวัดที่สำคัญ ดังนี้
- กรุงโตเกียว 196 คน
- จังหวัดคานากาวะ 66 คน
- จังหวัดโอซากา 50 คน
- จังหวัดชิบะ 34 คน
- จังหวัดไซตามะ 30 คน
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดทั่วประเทศตามลิงค์สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 มีผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 637 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 84,335 คน ผู้ป่วยอาการรุนแรง 151 คน ผู้เสียชีวิต 1,583 คน เพิ่มขึ้น 8 คนจากวันก่อนหน้า
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) กรุงโตเกียว 25,973 คน (2) จังหวัดโอซากา 10,669 คน (3) จังหวัดคานากาวะ 6,970 คน (4) จังหวัดไอจิ 5,396 คน (5) จังหวัดฟูกูโอกะ 5,044 คน
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ (1) กรุงโตเกียว 235 คน (2) จังหวัดคานากาวะ 79 คน (3) จังหวัดโอซากา 76 คน (4) จังหวัดชิบะ 38 คน และ (5) จังหวัดไซตามะ 33 คน

สถิติการแพร่ระบาดในกรุงโตเกียว
- ในช่วงสัปดาห์นี้ มีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในกรุงโตเกียวประมาณ 200 คนติดต่อกันมาเป็นเวลา 4 วันแล้ว กล่าวคือ 29 กันยายน จำนวน 212 คน 30 กันยายน 194 คน 1 ตุลาคม 235 คน และ 2 ตุลาคม 196 คน
- ในจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ 235 คนในวันที่ 1 ตุลาคม แบ่งเป็นผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 20-39 ปี 108 คน หรือประมาณร้อยละ 46 / 40-59 ปี จำนวน 67 คน หรือประมาณร้อยละ 29 / และอายุ 60 ปีขึ้นไป 47 คน
- ร้อยละ 49 จากจำนวนทั้งหมด (114 คน) ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ และร้อยละ 51 (121 คน) ติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่ติดจากสถานพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 39 คน จากสมาชิกในครอบครัว 31 คน จากที่ทำงาน 11 คน และจากงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน 9 คน
- มีผู้ป่วยอาการรุนแรง 22 คน

ที่ประชุมเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 กรุงโตเกียวประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 24 – 30 กันยายน 63 สรุปสถานการณ์ดังนี้
- สถานการณ์การติดเชื้อ “มีความจำเป็นที่จะเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อระลอกใหม่” ซึ่งเป็นความรุนแรงระดับที่ 3 จากทั้งหมด 4 ระดับ (ระดับที่ 4 สูงสุด) โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ และจำนวนผู้ติดเชื้อที่ไม่ทราบช่องทางสูงขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา (เนื่องจากในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนหน้ามีวันหยุดติดต่อกัน 4 วัน) และโดยที่หลังจากนี้ ประชาชนจะมีส่วนร่วมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
- สถานการณ์การให้บริการด้านการแพทย์ “มีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบการรักษาพยาบาล” ซึ่งเป็นความรุนแรงระดับที่ 3 จากทั้งหมด 4 ระดับ (ระดับที่ 4 สูงสุด) ทั้งนี้ สถานพยาบาลยังคงแบกรับภาระการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในระยะยาวไม่เปลี่ยนแปลง และยังไม่มีวี่แววว่าสถานการณ์จะคลายความรุนแรง โดยมีความจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังการเพิ่มขึ้นของผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและผู้ป่วยอาการหนักอย่างใกล้ชิด
- รายละเอียดอื่น ๆ ตามเอกสารแนบ

โครงการ Go To Eat เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นมา โดยลูกค้าจะได้รับส่วนลดการรับประทานอาหารได้ 2 ทาง ได้แก่
1) การรับเงินคืนรายละ 500 เยนสำหรับอาหารกลางวัน และ 1,000 เยนสำหรับอาหารค่ำ ในรูปของคะแนนสะสมเพื่อใช้บริการในครั้งต่อไปภายในเดือนมีนาคม 2564 หากจองร้านอาหารผ่านทางเว็บไซต์ที่กำหนด 15 แห่ง เช่น Gurunavi และ Tabelog เป็นต้น และ
2) การใช้คูปองส่วนลดอาหารที่รัฐบาลท้องถิ่นระดับจังหวัดต่าง ๆ ให้เงินช่วยเหลือ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดของตนเอง (ปัจจุบันครบทั้ง 47 จังหวัด)
ทั้งนี้ ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านเงื่อนไขการป้องกันการแพร่เชื้อภายในสถานประกอบการที่กระทรวงสาธารณสุขฯ กำหนดไว้เท่านั้น อย่างไรก็ดี ร้านที่เข้าร่วมโครงการยังมีจำนวนน้อย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลที่จะได้รับจากโครงการ เนื่องจากร้านอาหารที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายเดือนและค่านายหน้าให้แก่บริษัทเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการร้านอาหารต้องแบกรับเพิ่มเติม ทำให้ร้านอาหารหลายรายลังเลที่จะเข้าร่วมโครงการ  

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19