สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2563

05/10/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2563


- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 4 กันยายน 2563) 85,851 คน (เพิ่มขึ้น 401 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 108 คน จังหวัดโอซากา 39 คน จังหวัดคานากาวะ/จังหวัดชิบะ 37 คน จังหวัดไซตามะ 35 คน จังหวัดฮอกไกโด 22 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 1,600 คน (เพิ่มขึ้น 1 คน)

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 78,315 คน (เพิ่มขึ้น 508 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดทั่วประเทศตามลิงค์สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ

- รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณารายละเอียดมาตรการผ่อนปรนความเข้มงวดในการเดินทางเข้าญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวซึ่งจะเข้าชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก หรือเรียกว่า “Journey” ซึ่งจะเริ่มนำมาทดลองใช้ได้เร็วที่สุดในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีหน้า รายละเอียดในชั้นนี้ประกอบด้วย

การเดินทางก่อนเข้าญี่ปุ่น:

1) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะต้องขอรับการตรวจลงตราที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำประเทศนั้นๆ

2) ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นติดตามตัว

3) แสดงผลตรวจเชื้อไวรัส COVID-19

4) มีประกันสุขภาพซึ่งครอบคลุมการติดเชื้อไวรัส COVID-19

ผู้ที่ผ่านเงื่อนไขข้างตนจะสามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้

เมื่อเดินทางเข้าญี่ปุ่นแล้ว:

1) รับการตรวจ PCR อีกครั้ง หากผลเป็นลบ สามารถเข้ารับชมการแข่งขันได้ทันทีโดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน

2) ต้องรายงานสุขภาพอย่างสม่ำเสมอผ่านทางแอพพลิเคชั่น

3) ทางการญี่ปุ่นจะจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวแยกจากศูนย์อนามัยที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสำหรับประชาชนกรุงโตเกียว เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพที่ดูแลชาวญี่ปุ่นในพื้นที่

ทางการญี่ปุ่นคาดว่าจะรวบรวมมาตรการทั้งหมดในช่วงเดือนมกราคม 2564 และเริ่มทดลองเปิดรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19