สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2563

07/10/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2563
 


- ผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น (สถานะวันที่ 6 ตุลาคม 2563) 86,637 คน (เพิ่มขึ้น 502 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 177 คน จังหวัดคานากาวะ 65 คน จังหวัดโอซากา 59 คน จังหวัดชิบะ 41 คน จังหวัดโอกินาวา 22 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 1,611 คน (เพิ่มขึ้น 7 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 140 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 79,071 คน (เพิ่มขึ้น 462 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
- ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ตกลงที่จะผ่อนปรนให้นักธุรกิจสามารถเดินทางระหว่างกันได้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563

ผลการค้นพบที่น่าสนใจ
- นักวิจัยมหาวิทยาลัยการแพทย์จังหวัดเกียวโตค้นพบว่า เชื้อไวรัส COVID-19 อาศัยอยู่บนผิวของคนได้ 9 ชั่วโมง ซึ่งนานกว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 5 เท่า ส่วนนักวิจัยมหาวิทยาลัยฮอกไกโดยืนยันว่า อายุไม่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19