สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2563

06/10/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2563


- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 5 ตุลาคม 2563) 86,135 คน (เพิ่มขึ้น 281 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 66 คน จังหวัดฮอกไกโด 36 คน จังหวัดโอซากา 31 คน จังหวัดชิบะ 22 คน จังหวัดไซตามะ 20 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 1,604 คน (เพิ่มขึ้น 4 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 131 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 78,609 คน (เพิ่มขึ้น 294 คน)
รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
- ญี่ปุ่นจะเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่สนามบิน อีก 2 เท่าของศักยภาพในปัจจุบัน เป็นวันละ 20,000 ราย
- กรุงโตเกียวจัดตั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดประจำกรุงโตเกียว (Tokyo Center for Infectious Disease Control and Prevention หรือ iCDC) เพื่อป้องกันและรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ และไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุได้ทันท่วงที
- บริษัท Fuji Film จะเริ่มการวิจัยและพัฒนาชุดตรวจ antigen ของ COVID-19 ที่สามารถทราบผลได้ใน 15 นาที  

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19