สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2563

08/10/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2563
 


- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 7 ตุลาคม 2563) 87,145 คน (เพิ่มขึ้น 509 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 142 คน จังหวัดคานากาวะ 54 คน จังหวัดโอซากา 51 คน จังหวัดไซตามะ 39 คน จังหวัดฮอกไกโด 38 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 1,616 คน (เพิ่มขึ้น 5 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 141 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 79,676 คน (เพิ่มขึ้น 605 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
- ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มบริการรับจองการตรวจ PCR ทาง online สำหรับนักธุรกิจที่เดินทางไปต่างประเทศ ผ่านศูนย์ TeCOT (New Coronavirus Testing Center for Overseas Travelers) สถาบันที่ลงทะเบียนภายใต้ศูนย์ TeCOT มีจำนวนรวม 305 แห่ง มีศักยภาพในการตรวจในช่วงวันทำการรวม 8,000 รายต่อวัน  

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19