สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2563

09/10/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2563
 


วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 21.00 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ในญี่ปุ่นจำนวน 603 คน มีรายละเอียดจังหวัดที่สำคัญ ดังนี้
- กรุงโตเกียว 203 คน
- จังหวัดคานากาวะ 77 คน
- จังหวัดโอซากา 58 คน
- จังหวัดชิบะ 39 คน
- จังหวัดไซตามะและจังหวัดโอกินาวะ 28 คน
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดทั่วประเทศตามลิงค์สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 มีผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 619 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 87,763 คน ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 143 คน ผู้เสียชีวิตสะสม 1,619 คน (เพิ่มขึ้น 3 คน) ผู้ที่รักษาหายสะสม 80,227 คน (เพิ่มขึ้น 551 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 27,117 คน จังหวัดโอซากา 10,999 คน จังหวัดคานากาวะ 7,330 คน จังหวัดไอจิ 5,505 คน จังหวัดฟูกูโอกะ 5,077 คน
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 248 คน จังหวัดคานากาวะ 65 คน จังหวัดโอซากา 49 คน จังหวัดไซตามะ 44 คน จังหวัดชิบะ 39 คน

มาตรการสำคัญ
- ญี่ปุ่นเตรียมยกเว้นมาตรการกักตัว 14 วัน สำหรับสำหรับชาวญี่ปุ่น และชาวต่างชาติทุกประเทศที่มีสถานะพำนักในญี่ปุ่นที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าเริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2563 ผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นจะต้องแจ้งรายละเอียดการเดินทางในช่วง 14 วันแรกที่เดินทางถึงญี่ปุ่น รวมทั้งแจ้งที่อยู่และสถานที่ทำงาน


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19