สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2563

12/10/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2563
 


- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 11 ตุลาคม 2563) 89,491 คน (เพิ่มขึ้น 437 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 146 คน จังหวัดโอซากา 45 คน จังหวัดชิบะ 43 คน จังหวัดคานากาวะ 37 คน จังหวัดไซตามะ/จังหวัดฮอกไกโด 31 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 1,630 คน (เพิ่มขึ้น 2 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 145 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 81,824 คน (เพิ่มขึ้น 468 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

ปัญหาในการดำเนินการ

- พบปัญหาผู้ใช้บริการโครงการ Go To Eat บางกลุ่มใช้ประโยชน์จากโครงการฯ โดยรับประทานอาหารเพียงเล็กน้อยในราคาต่ำกว่าที่รัฐให้เงินสนับสนุนจำนวน 500 เยนสำหรับอาหารกลางวัน และ 1,000 เยนสำหรับอาหารค่ำ เพื่อรับคะแนนสะสมเงินคืน (cashback) (เช่น รับประทานอาหารค่ำเพียง 500 เยน ก็จะได้รับ cashback 500 เยนจากรัฐบาล) ทั้งนี้ โดยที่ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแก่เว็บไซต์จองร้านอาหารเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ทำให้ไม่คุ้มทุนหากผู้ใช้บริการสั่งอาหารที่มียอดเพียงเล็กน้อย และได้ร้องเรียนกับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ญี่ปุ่นว่าไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ มากนัก กระทรวงเศรษฐกิจฯ จึงเตรียมตั้งเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น จะกำหนดราคาขั้นต่ำในการใช้บริการ หรือกำหนดให้ต้องสั่งอาหารคอร์ส เป็นต้น


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19