สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2563

14/10/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2563
 


- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 13 ตุลาคม 2563) 90,269 คน (เพิ่มขึ้น 501 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 166 คน จังหวัดโอซากา 69 คน จังหวัดคานากาวะ 54 คน จังหวัดไซตามะ 31 คน จังหวัดเกียวโต 29 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 1,638 คน (เพิ่มขึ้น 4 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 148 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 82,621 คน (เพิ่มขึ้น 508 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
- ตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป รัฐบาลญี่ปุ่นจะเพิ่มเงินสนับสนุนโครงการ Go To Travel ให้แก่บริษัทท่องเที่ยว อีก 1.35 ล้านล้านเยน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ส่วนลดจากโครงการได้เต็มจำนวน สูงสุด 14,000 เยน/คน/การเดินทาง การเพิ่มงบประมาณดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาลรวมกรุงโตเกียวเข้าไปในโครงการเมื่อ 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทำให้งบประมาณหมดลงอย่างรวดเร็ว และทำให้บริษัทท่องเที่ยวลดอัตราส่วนลดที่ประชาชนจะขอใช้ได้ เช่น เหลือ 3,500 เยน หรือจำกัดจำนวนลูกค้าที่จะสามารถใช้ส่วนลดจากโครงการได้


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19