สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2563

15/10/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2563
 


- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 14 ตุลาคม 2563) 90,818 คน (เพิ่มขึ้น 551 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 177 คน จังหวัดคานากาวะ 88 คน จังหวัดโอซากา 61 คน จังหวัดไซตามะ 47 คน จังหวัดชิบะ 31 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 1,646 คน (เพิ่มขึ้น 8 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 150 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 83,158 คน (เพิ่มขึ้น 537 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

ข้อมูลที่น่าสนใจ
- เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2563 นรม. SUGA ประกาศว่า จะพยายามดำเนินการตามการเรียกร้องของกลุ่ม ส.ส. พรรค LDP ให้เพิ่มงบประมาณอีก 40 ล้านล้านเยน เพื่อแจกเงินช่วยเหลือให้กับประชาชนทั่วประเทศทุกคนอีกคนละ 5 หมื่นเยน
- รบ. รัสเซีย อนุมัติให้กรุงมอสโกเปิดเส้นทางสู่ญี่ปุ่น คิวบา และเซอร์เบีย อีกครั้ง ซึ่งเที่ยวบินสู่ญี่ปุ่นจะเปิดให้บริการ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
- บริษัทผลิตยาในญี่ปุ่นหลายแห่งเปิดเผยว่า จะสามารถใช้วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ในอีก 2 ปีข้างหน้า


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19