สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2563

16/10/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2563
 


- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 15 ตุลาคม 2563) 91,526 คน (เพิ่มขึ้น 708 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
กรุงโตเกียว 284 คน (เป็นครั้งแรกที่เกิน 280 คนในรอบ 2 เดือน)
จังหวัดคานากาวะ 79 คน
จังหวัดไซตามะ 57 คน
จังหวัดชิบะ 54 คน
จังหวัดโอซากา 51 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 1,650 คน (เพิ่มขึ้น 3 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 146 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 83,837 คน (เพิ่มขึ้น 679 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ

- นาย SAKAMOTO Tetsushi รมว.ด้านการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น เตรียมผลักดันการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานแบบ telework และสนับสนุนการย้ายถิ่นพำนักไปยังชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ทำให้ประชาชนระมัดระวังสุขภาพมากยิ่งขึ้นและทำงาน telework มากขึ้น และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นในช่วงที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบด้วย


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19