สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2563

19/10/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2563
 


- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 18 ตุลาคม 2563) 93,219 คน (เพิ่มขึ้น 431 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
กรุงโตเกียว 132 คน 
จังหวัดโอซากา 50 คน 
จังหวัดคานากาวะ 49 คน 
จังหวัดไซตามะ 40 คน 
จังหวัดโอกินาวา 29 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 1,675 คน (เพิ่มขึ้น 4 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 145 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 85,485 คน (เพิ่มขึ้น 455 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

- ยังไม่มีมาตรการสำคัญเพิ่มเติม


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19