สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2563

20/10/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2563
 


- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 19 ตุลาคม 2563) 93,533 คน (เพิ่มขึ้น 318 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
กรุงโตเกียว 78 คน
จังหวัดโอซากา 41 คน
จังหวัดโอกินาวา 36 คน
จังหวัดคานากาวะ 23 คน
จังหวัดไซตามะ 22 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 1,677 คน (เพิ่มขึ้น 2 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 144 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 85,941 คน (เพิ่มขึ้น 456 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
- ในระหว่างการเยือนเวียดนามของ นรม. Suga เมื่อวันที่ 19 ต.ค. นรม. Suga และ นรม. Nguyen Xuan Phuc เห็นพ้องที่จะเปิดให้เที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างญี่ปุ่นและเวียดนามกลับมาดำเนินการตามปกติได้อีกครั้งในเร็วๆ นี้ และจะพิจารณาเริ่มใช้ "Business Track" ระหว่างกัน เพื่อเปิดให้นักธุรกิจและคนทำงานที่มีทักษะสามารถเดินทางระหว่างกันได้โดยไม่ถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19