สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2563

22/10/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2563
 


- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 21 ตุลาคม 2563) 94,634 คน (เพิ่มขึ้น 621 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 150 คน จังหวัดคานากาวะ 88 คน จังหวัดโอซากา 82 คน จังหวัดไซตามะ 50 คน จังหวัดชิบะ 49 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 1,687 คน (เพิ่มขึ้น 7 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 150 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 87,107 คน (เพิ่มขึ้น 594 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
- ระหว่างการประชุมด้าน AI เมื่อวันที่ 20 ต.ค. นรม. Suga ได้ส่งคลิปวิดีโอกล่าวว่า จะนำระบบ AI มาใช้อย่างเต็มที่ สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ จะใช้ AI ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและลดโอกาสการมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อ นอกจากนี้ จะใช้ AI สำหรับการแก้ไขปัญหาประชากรวัยเด็กลดลงและมีผู้สูงอายุจำนวนมาก


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19