ไขข้อสงสัย สุดสัปดาห์นี้ออกจากบ้านได้หรือไม่ คนไทยควรปฏิบัติตัวอย่างไร หลังจากผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวแถลงขอความร่วมมือ

27/03/2020

เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ไขข้อสงสัย สุดสัปดาห์นี้ออกจากบ้านได้หรือไม่ คนไทยควรปฏิบัติตัวอย่างไร หลังจากผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวแถลงขอความร่วมมือ