สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2563

26/10/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2563
 

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 25 ตุลาคม 2563) 97,220 คน (เพิ่มขึ้น 495 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 124 คน จังหวัดโอซากา 70 คน จังหวัดคานากาวะ 61 คน จังหวัดฮอกไกโด 41 คน จังหวัดชิบะ 36 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 1,720 คน (เพิ่มขึ้น 6 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 159 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 89,282 คน (เพิ่มขึ้น 495 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
- ทางการญี่ปุ่นกำลังพิจารณาจัดให้ผู้ที่สุขภาพแข็งแรงและไม่มีอาการของการติดเชื้อ COVID-19 และประสงค์จะรับการตรวจเชื้อฯ สามารถไปตรวจ PCR ได้ในราคาย่อมเยาเพื่อคลายความกังวลของประชาชน

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19