สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2563

27/10/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2563

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 26 ตุลาคม 2563) 97,619 คน (เพิ่มขึ้น 410 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 102 คน จังหวัดฮอกไกโด 50 คน จังหวัดโอซากา 43 คน จังหวัดไอจิ 37 คน จังหวัดไซตามะ 34 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 1,728 คน (เพิ่มขึ้น 8 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 162 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 89,709 คน (เพิ่มขึ้น 427 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
- เมื่อวันที่ 26 ต.ค. นรม. Suga ได้กล่าวแถลงนโยบายในระหว่างการเปิดประชุมสภา Diet เป็นครั้งแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่ง นรม. โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ทั้งการใช้ Go To Campaign มาตรการคงการจ้างงาน การส่งเสริมการเจริญเติบโตในระดับท้องถิ่น พร้อมไปกับการเตรียมพร้อมด้านสาธารณสุขและวัคซีน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ New Normal เช่น การหลีกเลี่ยงพื้นที่ 3Cs การทำงาน telework และสนับสนุน digitalization

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19