สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2563

28/10/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2563


- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 27 ตุลาคม 2563) 98,262 คน (เพิ่มขึ้น 644 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 158 คน จังหวัดโอซากา 142 คน จังหวัดคานากาวะ 64 คน จังหวัดมิยากิ 45 คน จังหวัดชิบะ 44 คน จังหวัดไอจิ 35 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 1,733 คน (เพิ่มขึ้น 5 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 165 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 90,148 คน (เพิ่มขึ้น 439 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
รัฐบาลญี่ปุ่น กรุงโตเกียว และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิก ตัดสินใจจัดตั้ง “ศูนย์ควบคุมโรคระบาด” ในช่วงระหว่างจัดการแข่งขันฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการทำหน้าที่ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลสุขภาพ อุณหภูมิและประวัติการเดินทางของตัวแทนนักกีฬาจากแต่ละประเทศ
นอกจากนี้ ภายในหมู่บ้านนักกีฬา กำลังพิจารณาจัดตั้งแผนกผู้ป่วยนอกที่มีอาการไข้ สถาบันการตรวจสอบการติดเชื้อของภาคเอกชน และศูนย์ประสานงานในการนำผู้ติดเชื้อส่งโรงพยาบาล เพื่อสามารถบริหารจัดการผู้ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วและสามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันได้ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นจะหารือรายละเอียดกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ต่อไป


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19