สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2563

29/10/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2563


- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 28 ตุลาคม 2563) 98,995 คน (เพิ่มขึ้น 731 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 171 คน จังหวัดโอซากา 117 คน จังหวัดคานากาวะ 64 คน จังหวัดฮอกไกโด 52 คน จังหวัดไอจิ 51 คน จังหวัดไซตามะ 44 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 1,738 คน (เพิ่มขึ้น 5 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 166 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 90,807 คน (เพิ่มขึ้น 659 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
- เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 63 ครม.ญป. ได้อนุมัติการปรับแก้ พรบ. การฉีดวัคซีน โดย รบ. จะแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถรับวัคซีนต้านเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ฟรี และหากวัคซีนดังกล่าวก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อร่างกาย รบ. จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลให้ด้วย ในขณะเดียวกัน รบ. ได้ผ่านร่างกฎหมาย Quarantine Act เพื่อกักตัวผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้าญี่ปุ่นและพบว่าติดเชื้อไวรัสฯ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน ก.พ. 64 เป็นต้นไป

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19