สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

02/11/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563


- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563) 102,068 คน (เพิ่มขึ้น 614 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดโอซากา 123 คน กรุงโตเกียว 116 คน จังหวัดฮอกไกโด 69 คน จังหวัดคานากาวะ 66 คน จังหวัดไอจิ 48 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 1,776 คน (เพิ่มขึ้น 6 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 160 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 92,960 คน (เพิ่มขึ้น 485 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
- เมื่อวันที่ 30 ต.ค. รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศว่า จะยกเว้นให้ชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่พำนักระยะยาวในญี่ปุ่นที่เดินทางไปต่างประเทศด้วยเหตุผลทางธุรกิจไม่เกิน 7 วัน สามารถเดินทางกลับเข้าญี่ปุ่น โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป
- ในวันเดียวกัน (30 ต.ค.) เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นระบุว่า รัฐบาลญี่ปุ่นได้ถอน 8 ประเทศ/ภูมิภาค ออกจากรายชื่อประเทศที่ห้ามเดินทางเข้าญี่ปุ่น ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไนฯ จีน (รวมฮ่องกงและมาเก๊า) นิวซีแลนด์ เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม และลดระดับคำเตือนการเดินทางเป็นระดับที่ 2 (งดการเดินทางที่ไม่เร่งด่วนและไม่จำเป็น) จากเดิมระดับ 3 (งดการเดินทาง) โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19