สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

05/11/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563


- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563) 104,036 คน (เพิ่มขึ้น 624 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 122 คน จังหวัดโอซากา 85 คน จังหวัดฮอกไกโด 75 คน จังหวัดไอจิ 53 คน จังหวัดคานากาวะ 44 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 1,799 คน (เพิ่มขึ้น 4 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 165 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 94,295 คน (เพิ่มขึ้น 440 คน)
รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
- ไม่มี

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19