สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

06/11/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563


- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563) 105,082 คน เพิ่มขึ้น 1,048 คน นับเป็นครั้งแรกหลังจากวันที่ 21 สิงหาคม ที่มีผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นมากกว่า 1,000 คนต่อวัน
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 269 คน จังหวัดโอซากา 125 คน จังหวัดฮอกไกโด 119 คน จังหวัดคานากาวะ 109 คน จังหวัดไอจิ 79 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 1,808 คน (เพิ่มขึ้น 9 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 183 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 95,113 คน (เพิ่มขึ้น 818 คน)
รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
- กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว ได้อนุมัติให้คนขับรถแท็กซี่สามารถปฏิเสธการรับผู้โดยสารได้ หากผู้โดยสารปฏิเสธที่จะสวมหน้ากาก ซึ่งเป็นมาตรการที่เสนอโดยกลุ่มผู้ให้บริการรถแท็กซี่ในกรุงโตเกียว
ข้อมูลที่น่าสนใจ
- เมื่อวันที่ 4 และ 5 พ.ย. 63 นักกีฬายิมนาสติกจากสหรัฐฯ รัสเซียและจีนได้เดินทางถึงท่าอากาศยานฮาเนดะโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกสากลในวันที่ 8 พ.ย. 63 ที่กรุงโตเกียว ซึ่งได้เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากที่การแข่งขันกีฬาสากลต่าง ๆ ได้ถูกเลื่อนหรือถูกระงับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ทั้งนี้ หลังจากเดินทางเข้าญี่ปุ่น นักกีฬาได้รับการยกเว้นในการกักตัวเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ เนื่องจากก่อนการเดินทางนักกีฬาฯ ได้กักตัวเป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์พร้อมทั้งได้รับการตรวจ PCR เป็นประจำเพื่อตรวจสอบสุขภาพที่ประเทศของตนแล้ว

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19