สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

09/11/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563


- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563) 108,511 คน (เพิ่มขึ้น 954 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 189 คน จังหวัดฮอกไกโด 153 คน จังหวัดโอซากา 140 คน จังหวัดไอจิ 81 คน จังหวัดคานากาวะ 79 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 1,824 คน (เพิ่มขึ้น 7 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 196 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 97,197 คน (เพิ่มขึ้น 736 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
- เมื่อวันที่ 7 และ 8 พ.ย. จ.ฮอกไกโด พบผู้ติดเชื้อจำนวน 187 คน และ 153 คน ซึ่งเป็นจำนวนมากกว่า 100 คนต่อเนื่องกันเป็นวันที่ 4 รัฐบาลฮอกไกโดจึงได้ยกระดับการเตือนภัยการแพร่ระบาดของจังหวัดฯ เป็นระดับ 3 (จากทั้งหมด 5 ระดับ) เพื่อบังคับใช้มาตรการป้องกันมิให้ระบบการแพทย์อยู่ในสภาวะตึงเครียดเนื่องจากการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น พร้อมสั่งการให้สถานบันเทิงยามค่ำคืนในเมืองซัปโปโร ปิดให้บริการระหว่างเวลา 22.00 น. - 05.00 น. จนถึงวันที่ 27 พ.ย. 63

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19