สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

10/11/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563


- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563) 109,283 คน (เพิ่มขึ้น 782 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) จังหวัดฮอกไกโด 200 คน มากกว่ากรุงโตเกียว และสูงถึง 200 คนต่อวันเป็นครั้งแรก
(2) กรุงโตเกียว 157 คน
(3) จังหวัดโอซากา 78 คน
(4) จังหวัดไอจิ 57 คน
(5) จังหวัดไซตามะ 51 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 1,836 คน (เพิ่มขึ้น 12 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 204 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 97,654 คน (เพิ่มขึ้น 457 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
- ไม่มี

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19