สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

11/11/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563


- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563) 110,624 คน (เพิ่มขึ้น 1,287 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 293 คน จังหวัดโอซากา 226 คน จังหวัดฮอกไกโด 166 คน จังหวัดไอจิ 129 คน จังหวัดคานากาวะ 99 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 1,851 คน (เพิ่มขึ้น 15 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 208 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 98,274 คน (เพิ่มขึ้น 620 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
- นรม.ซูกะได้สั่งการให้รัฐมนตรีต่างๆ รวบรวมข้อเสนอขอ งปม.เพิ่มเติมรอบที่ 3 เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง แหล่งข่าวระบุว่า งปม. ส่วนหนึ่งจะเป็นเงินสนับสนุน "Go To Travel" เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเพิ่มเติม ส่งเสริมการคงการจ้างงานในภาคธุรกิจ รวมถึงกระตุ้นการบริโภค โดยงบประมาณน่าจะอยู่ระหว่าง 10 ล้านล้าน-15 ล้านล้านเยน
- ตามที่บริษัท Pfizer Inc. ของสหรัฐฯ ประกาศว่า ผลจากการทดลองวัคซีนมีประสิทธิภาพมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ในการป้องกัน COVID-19 ในการศึกษาทางคลินิกในระยะสุดท้ายนั้น บริษัทได้มีข้อตกลงกับรัฐบาลญี่ปุ่นในการจัดส่งวัคซีน 120 ล้านโดสให้แก่ญี่ปุ่นด้วย ซึ่งเพียงพอสำหรับ 60 ล้านคนหรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19