สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

12/11/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563


- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563) 112,168 คน (เพิ่มขึ้น 1,546 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) กรุงโตเกียว 317 คน ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเกิน 300 คน/วัน เป็นครั้งแรกหลังจากวันที่ 20 ส.ค. (2) จังหวัดโอซากา 256 คน (3) จังหวัดฮอกไกโด 197 คน (4) จังหวัดคานากาวะ 130 คน (5) จังหวัดไซตามะ 116 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 1,863 คน (เพิ่มขึ้น 12 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 204 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 99,108 คน (เพิ่มขึ้น 834 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

ข้อมูลที่น่าสนใจ

- นายนากากาวะ นายกแพทยสมาคมแห่งญี่ปุ่น แถลงว่า การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วประเทศตั้งแต่เดือนที่แล้วนั้น อาจเรียกได้ว่าเป็นการระบาดระลอกที่ 3 ของญี่ปุ่น และหากมีตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เช่นนี้ การรับมือทางการแพทย์อาจไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วย จึงขอให้ให้รัฐดำเนินมาตรการรับมือกับผู้ที่มีแนวโน้มจะติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสให้ได้เร็วที่สุด

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19