สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

13/11/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 


- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563) 113,826 คน เพิ่มขึ้น 1,661 คน (สูงกว่าที่เคยสูงสุด 1,605 คน เมื่อวันที่ 7 ส.ค.)

- มีการระบาดเพิ่มสูงขึ้นในหลายจังหวัด จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) กรุงโตเกียว 393 คน มากกว่า 300 คน/วัน ติดต่อกันเป็นวันที่ 2 (2) จังหวัดฮอกไกโด 236 คน (3) จังหวัดโอซากา 231 คน (4) จังหวัดคานากาวะ 147 คน (5) จังหวัดไอจิ 143 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 1,886 คน (เพิ่มขึ้น 10 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 226 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 100,005 คน (เพิ่มขึ้น 897 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ

- นาย NISHIMURA Yasutoshi รมว.ด้าน ศก. ญป. แถลงต่อผู้สื่อข่าวว่า ญป. มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดรุนแรงระลอกใหม่อีกครั้ง จึงได้พิจารณาให้คงข้อจำกัดจำนวนสูงสุดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีเว้นท์ขนาดใหญ่ไว้ที่ครึ่งหนึ่งของความสามารถในการจุคนของสถานที่ตามเดิมจนถึงเดือน ก.พ. 64 อย่างไรก็ดี สำหรับสถานที่ซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีความเสี่ยงต่ำตามหลักวิทยาศาสตร์ เช่น โรงภาพยนตร์ เป็นต้น จะเริ่มผ่อนผันให้สามารถให้บริการได้เต็มความจุของโรงภาพยนตร์ ทั้งนี้ จะต้องมีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม ไม่รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม และจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เป็นต้น

- คณะผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้านการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ของรัฐบาล ได้ประกาศเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังตนเองจากการติดเชื้อฯ ในช่วงวันหยุดปีใหม่ ซึ่งประชาชนมักจะออกมาสักการะขอพรปีใหม่ตามศาลเจ้าต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดการรวมตัวของคนจำนวนมาก โดยขอให้สวมหน้ากากอนามัย และทำความสะอาดฆ่าเชื้อที่มืออย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19