สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

17/11/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  


- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563) 119,646 คน (เพิ่มขึ้น 950 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดฮอกไกโด 189 คน กรุงโตเกียว 180 คน จังหวัดไซตามะ 87 คน จังหวัดชิบะ 77 คน จังหวัดโอซากา 73 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 1,903 คน (เพิ่มขึ้น 8 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 251 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 103,674 คน (เพิ่มขึ้น 837 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ

- จังหวัดฮอกไกโดได้ประกาศยกระดับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ในจังหวัดขึ้นเป็นระดับที่ 4 (จากทั้งหมด 5 ระดับ) และขอให้ประชาชนในจังหวัดหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบ้านที่ไม่จำเป็น หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

- จังหวัดไอจิกำลังพิจารณาการยกระดับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯในจังหวัดเช่นกันหลังจากที่มีผู้ติดเชื้อรายวันสูงกว่า 100 คนติดต่อกัน 6 วันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

- นาย Thomas Bach ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นและได้พบหารือกับ นรม.ซูกะ และนาง KOIKE Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว ทั้งสองยืนยันที่จะเดินหน้าจัดการแข่งขันและเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันและผู้เข้าชมมีความปลอดภัยมากที่สุด

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19