สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563

19/11/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563  


- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563) 123,544 คน เพิ่มขึ้น 2,201 คน สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) กรุงโตเกียว 493 คน สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ (2) จังหวัดโอซากา 273 คน (3) จังหวัดฮอกไกโด 233 คน (4) จังหวัดคานากาวะ 226 คน (5) จังหวัดไอจิ 141 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 1,934 คน (เพิ่มขึ้น 14 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 276 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 105,697 คน (เพิ่มขึ้น 1,060 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ

- คาดว่าในวันนี้ ที่ประชุมผู้เชี่ยวชาญกรุงโตเกียวจะประกาศยกระดับการแพร่ระบาดของกรุงโตเกียวเป็นระดับสูงสุด (ระดับที่ 4) หลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันในกรุงโตเกียวเพิ่มสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวานนี้
- นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีที่ดูแลการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดในร้านอาหารและบาร์โดยเร็วที่สุดก่อนที่จะมีการเฉลิมฉลองในช่วงปลายปี มาตรการอาจรวมถึงการตั้งฉากก้ันและใช้อุปกรณ์วัดการถ่ายเทของอากาศภายในร้านอาหาร ทั้งนี้ ที่ผ่านมาพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มจำนวนมากจากการกินดื่มนอกบ้าน

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19