สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

20/11/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563  


- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563) 125,932 คน เพิ่มขึ้น 2,388 คน สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายจังหวัดสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ 8 จังหวัดทั่วประเทศ

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) กรุงโตเกียว 534 คน โดยเป็นครั้งแรกที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 500 คน/วัน (2) จังหวัดโอซากา 338 คน (3) จังหวัดฮอกไกโด 267 คน (4) จังหวัดไอจิ 219 คน (5) จังหวัดคานากาวะ 205 คน ซึ่งทั้งหมดมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุดเป็นประวัติการณ์

- ผู้เสียชีวิตสะสม 1,954 คน (เพิ่มขึ้น 20 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 280 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 106,954 คน (เพิ่มขึ้น 1,257 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ

- การประชุมผู้เชี่ยวชาญซึ่งจัดโดยกระทรวงสาธารณสุขฯ ประเมินสถานการณ์การติดเชื้อล่าสุดว่า "พบการเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ” โดยเฉพาะในจังหวัดฮอกไกโด กรุงโตเกียว เขตคันไซและเขตชูบุ หากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ อาจนำไปสู่การขยายตัวอย่างรวดเร็ว การใช้มาตรการที่เข้มงวดและชัดเจนกว่าที่ผ่านมานั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
- หลังจากที่กรุงโตเกียวมีการแพร่ระบาดเกิน 500 คน/วัน เป็นครั้งแรก นาง KOIKE Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว ขอความร่วมมือให้ประชาชนไม่ออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านเป็นกลุ่มใหญ่ และได้เรียกร้องให้ปฏิบัติแบบ 5 Ko ซึ่งแปลว่า 5เล็กๆ หรือ สั้นๆ ได้แก่ รับประทานอาหารเป็นกลุ่มเล็กๆ ใช้เวลาสั้นๆ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ใช้เสียงเล็กๆ (เบา) ใช้จานเล็กๆ เพื่อแบ่งอาหาร และใส่ใจในเรื่องเล็กๆ เช่น ล้างมือบ่อย ๆ ใส่หน้ากากอนามัย และระบายอากาศ และยึดถือแนวปฏิบัตินี้ไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19