สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

24/11/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  


- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563) 134,635 คน (เพิ่มขึ้น 1,520 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 314 คน จังหวัดโอซากา 281 คน จังหวัดฮอกไกโด 206 คน จังหวัดไอจิ 95 คน จังหวัดไซตามะ 90 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 1,996 คน (เพิ่มขึ้น 8 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 331 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 112,269 คน (เพิ่มขึ้น 1,106 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ

- รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจให้ระงับโครงการ Go To Travel ในเมืองซัปโปโรและนครโอซากา ซึ่งพบการแพร่ระบาดมาก โดยรัฐบาลจะไม่เปิดให้จองการเดินทางครั้งใหม่ แต่สำหรับผู้ที่ได้จองการการเดินทางไว้แล้ว ยังสามารถใช้โครงการได้ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโดและจังหวัดโอซากาได้ขอให้รัฐบาลกลางพิจารณาจ่ายเงินชดเชยค่ายกเลิกในกรณีที่มีการจองโครงการไว้แล้ว และประสงค์จะยกเลิกการเดินทาง ทั้งสำหรับผู้เดินทางและสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ โดยคาดว่าจะทราบผลการพิจารณาในวันที่ 25 พ.ย. 63
- นอกจากนี้ รัฐบาลกลางกำลังพิจารณามาตรการที่เหมาะสมสำหรับโครงการ Go To Travel สำหรับบางเขตในกรุงโตเกียวและจังหวัดไอจิ ซึ่งพบการแพร่ระบาดจำนวนมากเช่นกัน

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19