สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

25/11/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  


- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563) 135,846 คน (เพิ่มขึ้น 1,228 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดฮอกไกโด 216 คน จังหวัดโอซากา 210 คน กรุงโตเกียว 186 คน จังหวัดไอจิ 110 คน จังหวัดเฮียวโกะ 77 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 2,015 คน (เพิ่มขึ้น 19 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 345 คน สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในญี่ปุ่น

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 113,340 คน (เพิ่มขึ้น 1,071 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
- ไม่มี

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19