สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

26/11/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  


- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563) 137,787 คน (เพิ่มขึ้น 1,946 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 401 คน จังหวัดโอซากา 318 คน จังหวัดฮอกไกโด 181 คน จังหวัดไอจิ 177 คน จังหวัดคานากาวะ 161 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 2,036 คน (เพิ่มขึ้น 21 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 376 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 114,725 คน (เพิ่มขึ้น 1,385 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ

- นาง KOIKE Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว จัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนรอบพิเศษ โดยระบุว่าสถานการณ์การติดเชื้อในกรุงโตเกียวอยู่ในระดับรุนแรงและยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงต้องดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการล่มสลายของระบบการแพทย์ ทั้งนี้ นาง KOIKE ได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนไม่ออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น และระมัดระวังตัวอย่างดีที่สุดในระหว่างที่เดินทางออกนอกบ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และจะขอให้ร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคาราโอเกะเปิดให้บริการจนถึงเพียงเวลา 22.00 น. เป็นเวลา 20 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายนถึง 17 ธันวาคม 2563 โดยร้านที่ให้ความร่วมมือจะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 4 แสนเยน

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19